yellow shape
Publicatie

Kwetsbaar en krachtig: Acht jaar samenwerken in ontwikkeling

Tussen zijn aankomst (2014) en vertrek (2022) als directeur van Partos zaten acht volle ontwikkelingsjaren. In dit afscheidsboekje deelt Bart Romijn, rasoptimist en teamplayer, zijn persoonlijke gedachten en stemmingen en toont hij zich in zijn kracht én kwetsbaarheid.

 

Kwetsbaar en krachtig: Acht jaar samenwerken in ontwikkeling

“In mijn werk ben ik juist voortdurend op zoek naar wat anderen denken en bedenken. Naar dwarse ideeën, naar gevoelens ook van mensen die zich buitengesloten voelen, het ongehoorde geluid” Bart Romijn

Na acht jaar zwaait Bart Romijn af als directeur van Partos en gaat hij met pensioen. Een goed moment voor een terug- en vooruitblik. Optimistisch als hij altijd is, ziet Romijn een kentering in de houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. De donkere wolken zijn de afgelopen jaren verdreven en de politieke en publieke steun neemt weer toe. Maar er kunnen nog steeds belangrijke stappen worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van beleidscoherentie en het luisteren naar mensen die
nu niet gehoord worden in de samenleving, zowel in het Zuiden als in Nederland. Aan de hand van korte persoonlijke verhalen neemt Bart Romijn ons mee in zijn ervaringen en reflecties op acht jaar samenwerken in ontwikkeling.

Kwetsbaar & Krachtig, Acht jaar samenwerken in ontwikkeling is een uitgave van Partos, brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking ter gelegenheid van het afscheid van directeur Bart Romijn op 17 november 2022.

 

Kwetsbaar en krachtig: Acht jaar samenwerken in ontwikkeling

Download