yellow shape
Publicatie

SDG-toets Toolkit

Eind januari 2019 werd de langverwachte SDG-toets ingevoerd: het Integraal Afwegingskader (IAK), een instrument bedoeld om nieuw beleid, wet- en regelgeving te toetsen op kwaliteit en bijbehorende factoren, werd uitgebreid met de SDG’s

Met de extra aandacht voor de effecten op ontwikkelingslanden en gender is hiermee een mooie stap gezet richting beleidscoherentie voor ontwikkeling. Wil je als maatschappelijke organisatie zo effectief mogelijk invloed uitoefenen in verschillende stadia van het beleidsvormingsproces? En ervoor zorgen dat dit beleid maximaal bijdraagt aan het behalen van de SDG’s? Maak gebruik van de SDG-toets! In de SDG-toets toolkit lees je alles over de toets en vind je handvaten om zo effectief mogelijk gebruik te maken van dit nieuwe instrument.