yellow shape
Publicatie

Stappenplan Integriteitssysteem

Op 20 april 2023 introduceerden Goede Doelen Nederland en Partos het Stappenplan Integriteitssysteem. Dit interactieve werkdocument is een hulpmiddel om tot een goed werkend integriteitssysteem te komen. We ontwikkelden dit samen met KPMG. Je kunt zien in welke ontwikkelingsfase het integriteitssysteem van je organisatie zich bevindt en hoe je dit kunt uitbouwen.

For English, see below

Het helpt je bij het zetten van praktische en structurele stappen en sluit aan op de Handreiking Integriteitssysteem. Het stappenplan bevat ook verwijzingen naar relevante hoofdstukken uit de handreiking.

Het stappenplan is nadrukkelijk bedoeld voor voor organisaties die willen beginnen met een integriteitssysteem én voor organisaties die zich al ontwikkeld hebben op dit gebied. Daarnaast is het stappenplan ook geschikt voor kleinere organisaties.

Roadmap Integrity System

On April 20, 2023, Goede Doelen Nederland and Partos introduced the Integrity System Roadmap. This interactive working document is a tool to achieve a well-functioning integrity system. We developed this together with KPMG. You can see what stage of development your organization’s integrity system is in and how you can build on it.

It helps you take practical and structural steps and is consistent with the Integrity System Guide. The step-by-step plan also contains references to relevant chapters from the guide.

The step-by-step plan is expressly intended for organizations that want to start with an integrity system as well as for organizations that have already developed in this area. In addition, the step-by-step plan is also suitable for smaller organizations.