yellow shape
Resultaat

StayHuman campagne

De komende jaren zijn bepalend in hoe we in Nederland naar het vluchtelingenvraagstuk kijken. Wordt het leidende verhaal over vluchtelingen er één van weerstand, angst en xenofobie of wordt het er een van realisme en empathie?  

Onderzoek toont aan dat een minderheid van de Nederlanders een negatieve houding ten opzichte van de opvang van vluchtelingen heeft. Deze minderheid laat zich echter luid en duidelijk horen, waarbij ze een dankbaar publiek heeft aan veel van de nieuwsmedia.

“Er zijn honderden kleine en grote initiatieven van particulieren, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor al die mensen die bescherming in Nederland nodig hebben.”

Wat veel minder zichtbaar is, is dat een veel groter deel van de Nederlandse bevolking een positieve grondhouding heeft ten opzichte van de opvang van vluchtelingen. In veel gemeenten gaat de opvang van asielzoekers zonder problemen. Het aantal vrijwilligers dat met asielzoekers wil optrekken is groter dan het aantal asielzoekers. Er zijn honderden kleine en grote initiatieven van particulieren, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor al die mensen die bescherming in Nederland nodig hebben.

StayHuman

Een brede coalitie van organisaties, waaronder Partos, wil verandering brengen in deze onzichtbaarheid. Daarom is de StayHuman campagne in ontwikkeling gegaan, die begin juni 2016 startte met de eerste faseEen campagne die niet zozeer mensen wil overtuigen, maar die de werkelijke, positievere realiteit wil tonen. Een campagne die de stem van de stille meerderheid van de Nederlandse bevolking hoorbaar maakt en daarmee een nieuwe stem aan het debat toevoegt. Met ruimte voor vragen en twijfels, maar met een menselijke en realistische toon. Een campagne die niet polariseert maar verbindt. 

 
De coalitie die deze campagne aanjoeg bestond uit een unieke combinatie van organisaties die actief zijn in het buiten- en binnenland en werken op verschillende beleidsthema’s. Een collectief van vermogensfondsen ondersteunde de campagne.