yellow shape
Publicatie

Trickle-up: How pro-poor investments drive economic development; synthesis study

Wat is de kracht van het maatschappelijk middenveld? Een vraag die we onszelf regelmatig stellen. Het antwoord samengevat: tegen-, cocreatieve en verbindende kracht. Uitvoeriger en inspirerender staat dit verwoord in Activism, Artivism and Beyond, inspiring initiatives of civic power het eerste trendrapport van The Spindle, het voormalige innovatieplatform, in samenwerking met The Broker. Een dergelijk vertoog hebben we als Partos nog onvoldoende over economische ontwikkeling, armoede, uitsluiting en ongelijkheid. Met Trickle Up willen we dit vertoog opbouwen. Waarmee we ook onze inzet op verandering van het economische systeem onderbouwen en scherper richten.

Trickle up is een benadering waarbij we primair investeren in arme en kwetsbare groepen – the bottom of the pyramid – en aanvullend lokale, nationale en internationale voorzieningen inrichten die armen ten goede komen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan eerlijke en op duurzaamheid gerichte handelsketens en belastingsystemen. Trickle up is bedoeld als complementaire tegenhanger van Trickle down. Trickle down staat voor het neoliberale beleid overwegend gericht op investeringen in en voordelen voor de boven- en middenlaag van de bevolking. Met de belofte dat de armen hier uiteindelijk ook van profiteren. Lees hier vooral: beleid gericht op de formele sector, grote bedrijven en financiële instellingen. De informele sector (in Afrika meer dan 80% van de economie uitmakend) komt er bekaaid vanaf. Trickle down schiet tekort om afdoende armoede, ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan. Een onderbouwing wordt geleverd door de publicatie Trickle up: How pro poor investments drive ecomic development; syntehsis study. De publicatie is voor ons een eerste stap.