yellow shape
werkgroep

Het lobbynetwerk

Partos zet zich ervoor in om lobbyisten binnen ontwikkelingssamenwerking met elkaar te verbinden. Door samen op te trekken, kennis te delen, en lessen te trekken staan we immers sterker! Daarnaast is lobby voor gemeenschappelijke doelen een belangrijke activiteit voor Partos.

Het lobbynetwerk van Partos is een breed netwerk dat openstaat voor alle medewerkers van Partos-leden. Door uitwisseling en door het optrekken met leden op verschillende thema’s maken we gezamenlijke proposities. Denk hierbij aan een reactie op de beleidsnota of de begrotingsbehandelingen. Dit netwerk houden we via een maandelijkse nieuwsbrief actief op de hoogte van onze lobbyactiviteiten en het reilen en zeilen in Den Haag. Daarnaast organiseren we meerderen keren per jaar een lobbynetwerkbijeenkomst. Deze goedbezochte bijeenkomsten bestaan altijd uit twee onderdelen: een inspirerende spreker en een uitwisseling van de laatste updates binnen het netwerk.