yellow shape
Activiteit

Communicatiebijeenkomsten en Proeftuinen

Voor de communicatieprofessionals van onze leden organiseert Partos met regelmaat bijeenkomsten om te leren over communicatiestrategie en aanpak. Denk aan onderwerpen als beeldvorming, framing, hoopvol en impactgericht communiceren, contentstrategie, en community-based campagnes. Zo zijn er bijeenkomsten geweest over ‘Storytelling for social change’ tijdens het Partos Innovation Festival, het Perscafé, of de College Tour in samenwerking met Goede Doelen Nederland.

Proeftuinen

Ook vonden er in de loop van de tijd verschillende proeftuinen plaats over ‘constructieve communicatie over ontwikkelingssamenwerking’. De proeftuin is een plek om samen te leren, kennis te delen, casussen in te brengen en dilemma’s te doorbreken. Zo ontwikkelen we met leden een gedeeld repertoire van ervaringen, verhalen, tools, en effectieve werkwijzen. De proeftuin gaat in op werkwijzen om krachtig te communiceren met doelgroepen vanuit constructieve frames over ontwikkelingssamenwerking. Hoe brengen we realistische beelden en verhalen over ontwikkelingssamenwerking naar buiten? Hoe gaan we echt het gesprek aan met doelgroepen en zorgen we dat we betrokkenheid bereiken? De resultaten uit eerdere proeftuinen staan hier. Elk jaar bepaalt de Partos Communicatie Groep welke focus er ligt in de proeftuinen.

Onderzoeksproeftuin

Een spin-off van de proeftuinen was de zogenoemde Onderzoeksproeftuin. We gingen op zoek naar antwoorden op de vragen: wat maakt dat mensen een boodschap als positief en hoopvol ervaren? En wat voor een soort campagnes leiden op termijn tot meer trouwe donateurs? Deze vragen stonden centraal in het intensieve en leerzame traject in samenwerking met onderzoeker Mirjam Vossen, Wilde Ganzen, Amref Flying Doctors, Dorcas en Woord & Daad. Tijdens de tweede fase sloten ook Red een Kind en Young Africa aan. Mirjam Vossen leidde het onderzoek, Partos en leden gaven input en bespraken vervolgens de uitkomsten en conclusies. Deze gesprekken leverden genoeg informatie op om naast alle resultaten ook een praktische checklist op te stellen met de do’s en de dont’s op het gebied van communicatie.