yellow shape
Activiteit

Communicatiestrategie: een hoopvolle boodschap en een aanpak gericht op betrokkenheid

Ontwikkelingsorganisaties vernieuwen zich continu en de wijze van wederzijdse samenwerking met partners wereldwijd is door de jaren heen aanzienlijk veranderd. Toch blijft er vaak een traditioneel denkbeeld bestaan rondom het werk van ontwikkelingsorganisaties. Daarom laten we samen met leden en partners zien waar ontwikkelingssamenwerking vandaag de dag nu echt voor staat: samen sterk voor wereldwijde, rechtvaardige, inclusieve en duurzame ontwikkeling. Constructieve communicatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen, co-creatieve samenwerking en een hoopvolle boodschap.

Wanneer verhalen over ontwikkelingssamenwerking gebruik maken van constructieve en hoopvolle frames blijkt dat er meer betrokkenheid en draagvlak is voor het werk van ontwikkelingsorganisaties en hun partners. Slachtoffer-frames of ‘doemscenario’s’ zijn op de langere termijn demotiverend en doen geen recht aan alle betrokkenen en de resultaten die geboekt worden. Uit onderzoek blijkt dat een hoopvolle communicatie boodschap zorgt dat organisaties en burgers zich meer betrokken voelen bij oplossingen van vraagstukken en dat er actief samengewerkt wordt aan duurzame ontwikkeling. Om die reden zetten we sterk in op ‘hope-based communications’.

In onze proeftuinen komt deze ‘hope-based’ communicatiestrategie frequent aan bod. Hierin staat het verbinden op universele waarden en een gezamenlijke oplossingsgerichte aanpak van problemen centraal. Kortom communicatie betekent voor ons: hoopvolle en constructieve boodschappen, impact en resultaten laten zien, bouwen aan betrokkenheid en verbinding op duurzame ontwikkeling en samenwerken op thema’s.