yellow shape
Partos event

Nieuwe training: Hoe kom ik in de media?

Het is tijd dat de ontwikkelingssector zich meer laat horen in het publieke debat. Met opiniestukken in de kranten, met optredens op de radio en tv, in de lokale pers en in onverwachte sociale media. Aandacht in de media voor wat we doen, voor onze successen en voor het belang van ontwikkelingssamenwerking, is een kernpunt van de nieuwe campagne ‘Samen maken we de wereld mooier’ (werktitel).

Met je opinie in de krant

Maar hoe krijg je die aandacht? Hoe wek je met je verhaal de interesse van journalisten? Hoe krijg je een opiniestuk in de krant? Dat leer je tijdens een intensieve mediatraining voor medewerkers van ontwikkelingsorganisaties. De training bestaat uit twee fysieke bijeenkomsten van één dagdeel in Utrecht. Daarnaast krijgt elke deelnemer -telefonisch of online- individuele begeleiding en advies. De eerste trainingsronde vond plaats in juni/juli, de tweede ronde in september, de derde in oktober. Door groot succes bieden we nu in het nieuwe jaar nog een training aan.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de training schijf je een compact artikel of opiniestuk. Je leert hoe je je ideeën kunt verknopen met de actualiteit en hoe je om kunt gaan met mogelijke kritiek. Veel aandacht gaat uit naar het contact zoeken met een redactie. Hoe bel je een journalist? Hoe interesseer je hem of haar voor je idee of je stuk? Hoe zorg je ervoor dat het ook werkelijk in de publieke opinie komt? Het eindresultaat is een gepubliceerd artikel en kennis en handvatten om in de toekomst zelfstandig de media te bereiken – of collega’s daarbij te helpen.

Meedoen

Het aantal deelnemers aan de training is 6, 7 of 8. De training is niet vrijblijvend. Wie zich aanmeldt, verplicht zich om de fysieke bijeenkomsten bij te wonen en daadwerkelijk een artikel te publiceren. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst maak je tijd om aan je concept te werken en overleg je, online of telefonisch, met de trainers. Het is bovendien de bedoeling dat de inhoud van je stuk het bredere belang van ontwikkelingssamenwerking benadrukt – en zich niet alleen richt op je eigen organisatie.

Over de trainers

De trainers zijn mediawetenschapper dr. Mirjam Vossen en publicist-filosoof dr. Ralf Bodelier. Beiden schreven in 2004 ’Hulp waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert’. Mirjam publiceerde deze maand ‘Voorbij de Borrelpraat. Feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking’. Ralf was jarenlang docent aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Beiden zijn actief in het publieke debat en publiceerden tal van opiniestukken.

Tijd, prijs en locatie

  • Training 2024: maandagmiddag 13 januari en maandagmiddag 27 januari, van 13.00 tot 17.00 uur
  • Prijs per deelnemer 465 euro inclusief btw.
  • De locatie is The Hunger Project in Utrecht, Arthur van Schendelstraat 500, Utrecht.
  • Aanmelden kan via ralf@curicos.nl