yellow shape
Lobby & Advocacy News

Update Building Change februari 2023

Building Change is een samenwerkingsverband dat zich inzet om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. De kerngroep bestaat uit Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden. Iedere maand lees je hier de update.

09 March 2023

Nationale SDG-Rapportage

Enquête Nationale SDG-Rapportage. Die woorden hebben jullie de laatste tijd waarschijnlijk regelmatig voorbij zien komen. Ieder jaar rapporteert Nederland over de voortgang rondom de Sustainable Development Goals in de Nationale SDG-Rapportage. Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere sectoren nemen ieder één hoofdstuk in de rapportage voor hun rekening.

Building Change schrijft namens Partos het hoofdstuk over de SDG-inspanningen van het maatschappelijk middenveld. In februari hebben we jullie gevraagd hoe jullie organisaties werken aan de SDG’s. De komende weken verwerken we jullie antwoorden tot een samenhangend hoofdstuk vol met inspirerende voorbeelden.

Nieuwe economie nu!

De aarde gaat zwaar gebukt onder klimaatontwrichting, vervuiling en verlies van biodiversiteit. De Nederlandse economie heeft daar een groot aandeel in. Vooral het mondiale Zuiden wordt hierdoor hard getroffen. Zo heeft Nederland in het verleden 28 miljard euro schade toegebracht aan biodiversiteit in het buitenland.

Voor Building Change is het duidelijk: het is tijd voor een ander economisch model, waarbij het welbevinden van álle mensen (niet alleen hier, maar ook elders), van onze planeet en van huidige en toekomstige generaties vooropstaat. Met die boodschap boden we op 21 februari het manifest “Nieuwe economie nu!” aan de Tweede Kamer. Het manifest is opgesteld door het Platform Duurzame en Solidaire Economie en ondertekend door ruim 70 organisaties.

Een concreet beginpunt voor een nieuwe economie zou het kabinetsplan kunnen zijn om brede welvaart te verankeren in het begrotingsbeleid. Volgens dit plan moet het kabinet in de toekomst aangeven welke impact de overheidsuitgaven hebben op mensen elders ter wereld en op toekomstige generaties. Building Change volgt de voortgang van dit plan op de voet en praat met verschillende experts over hoe de impact op mensen elders het best inzichtelijk gemaakt kan worden.