yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Blog

Bart Romijn | Voor wie door de donkere wolken het licht niet meer ziet

Zes op de tien Nederlanders vindt dat het onze morele plicht is om asielzoekers fatsoenlijk op te vangen in Nederland, zo meldde I&O Research deze week. Het meest opvallend aan dit onderzoek vond ik dat mensen met een asielzoekerscentrum (azc) in de omgeving, positiever zijn dan mensen die geen ervaring met een azc te hebben. Dit is een hoopvol gegeven. Er staat wel tegenover dat een derde van de ondervraagden vindt dat de grenzen dicht moeten voor asielzoekers. Zelfs als Nederland daarmee in strijd handelt met internationale verdragen.

20 september 2022

Bekend maakt bemind

Het onderzoek van I&O Research bevestigt: bekend maakt bemind; onbekend voedt angst. Dit sluit ook aan bij een ander onderzoek in het deze maand uitgekomen Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. Het rapport haalt onderzoek aan dat stelt degenen die zich het meest onzeker voelen, ook sterk geneigd zijn tot extreme (politieke) positie. Miljoenen mensen dreigen steeds verder achterop te raken – en dat werkt extremisme en geweld in de hand. Onzekerheid en polarisatie versterken elkaar en bemoeilijken solidariteit en samenwerking om de huidige, meervoudige crises structureel aan te pakken. Dit geldt niet alleen op het niveau van burgers. Ook geopolitiek zien we een toegenomen polarisatie tussen verschillende (groot)machten, mede versneld door de oorlog in Ukraine. Lokaal en internationaal zien we dat dit politici en beleidsmakers aanzet tot korte termijnoplossingen. Zoals het subsidiëren van fossiele brandstoffen en investeren in wapensystemen, ten koste van structurele systeemverandering. Voor het eerst in 32 jaar zien we dat er op de Human Development Index, de VN-meetlat voor de toestand in de wereld, wereldwijd achteruitgang is op allerlei gebieden van gezondheid, onderwijs, levensstandaard en biodiversiteit.

Tegenwicht als lichtpunt

De ‘great reset’ waar in het begin van de covid-crisis zo vaak over gesproken werd, laat nog op zich wachten. Het blijft voornamelijk bij dweilen met de kraan open en branden blussen zonder de grondoorzaken aan te pakken. Dat kunnen, mogen en willen we niet accepteren. Hoe bescheiden ook, we kunnen veel.  Als tegenwicht voor fossiele energie, kunnen we investeren in hernieuwbare en voor iedereen toegankelijke energie. Als tegenwicht voor bewapening kunnen we investeren in paraatheid om nieuwe pandemieën op te kunnen vangen en in collectieve zelfredzaamheid en sociale bescherming van burgers. Als tegenwicht voor verouderde, vastgelopen systemen kunnen we investeren in technologische, sociale en culturele innovatie. Kortom, investeren in ontwikkelingssamenwerking is en blijft ons motto. Hoe donker de wolken ook zijn die boven ons hangen, we moeten blijven zoeken naar lichtpunten en waar mogelijk zelf die lichtpunten verschaffen, op de eerste plaats voor diegenen die weinig licht meer zien.