yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Blog

Bart Romijn | Voorbij de ongemakkelijke waarheid

Ongemakkelijk, maar waar – dat is wat er in de Future Briefs serie wordt aangekaart. We spelen in op het grote belang dat Partos en haar leden hechten aan het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, ook als deze ontwikkelingen een ongemakkelijke waarheid bevatten.

28 oktober 2021

Vandaag verschijnen twee publicaties in onze nieuwe reeks Future Briefs. De eerste Future Brief, Critical Issues for the Development Sector, beschrijft vier thema’s: 1) Data and digitalisatie, 2) Klimaatcrisis, 3) Veranderende civic space en 4) de samenhang tussen noodhulp, ontwikkelingssamenwerking en vredeswerk in gebieden met een langdurige crisis. De tweede Future Brief gaat over Shift the Power. De publicaties geven een beknopt overzicht van nieuwe ontwikkelingen, informatiebronnen en handelingsperspectieven en zijn bedoeld om tijdig en gericht handelen te bevorderen, ook als het ongemakkelijke waarheden betreft.

Cognitieve dissonantie

“Loop jij mee met de klimaatmars volgende week zaterdag?”

“Ja, wij gaan met de hele klas. Ik snap niet dat er zo weinig gebeurt. Duizenden wetenschappers die waarschuwen, miljoen mensen op straat, maar we gaan gewoon door alsof het vanzelf voorbij gaat.”

Ik luister naar het gesprek tussen twee scholieren die voor me in de trein zitten. Er valt een term die ik niet verwachtte van scholieren. “Vandaag presenteer ik mijn profielwerkstuk, over klimaat en cognitieve dissonantie.” “Wat is dat?” “Nou, je weet dat het fout gaat en je weet dat je eigenlijk anders moet doen, maar dat doe je niet. Daarover voel je je een beetje schuldig, maar dat verdring je of je praat je gedrag goed.” “Onzin, oliebedrijven willen gewoon geld verdienen. Zij bepalen alles en voelen zich helemaal niet schuldig.” De scholier van het profielwerkstuk kijkt een beetje confuus. Zij was zo overtuigd van haar inzicht. Er valt een stilte die duurt tot beiden op Amsterdam Centraal uitstappen.

Wezenlijke waarheden

In een nu lege coupé onderweg naar Duivendrecht, de stopplaats voor het Partos kantoor, overdenk ik wat ik net hoorde. Eigenbelang, korte termijn belangen, blind zijn voor ongemakkelijke waarheden, gemakzucht, de drukte van de dag en de overheersende waan van de actualiteit, het zal allemaal meespelen. Niets nieuws onder de zon. Ik herinner me een Bijbeltekst die precies hierover gaat. Matteüs citeert Jezus die zijn generatie voorhoudt dat zij wel de dagelijkse dingen kan duiden, maar geen oog heeft voor echt wezenlijke zaken.

“Wanneer de avond valt, zegt u: ‘Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.’ En ’s ochtends: ‘Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.’ De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?”

De toekomst verkennen

Als Partos hechten we groot belang aan het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Dit is een breed onderschreven belang, zoals ook blijkt uit het recente ledenonderzoek. We weten dat de toekomstverkenning Act, Adapt or Transform (2018) gewaardeerd werd vanwege het overzicht in nieuwe trends en de beschrijving van handelingsperspectieven. Het betrof een gezamenlijke verkenning die veel invloed heeft gehad en nog steeds heeft op ons denken, beleid en activiteiten. Binnenkort verschijnt het rapport van een nieuwe toekomstverkenning. Het initiatief van de serie Future Briefs is een nieuwe, extra stap. Want we weten dat het inzicht in de tekenen van de tijd, inclusief de voor onszelf ongemakkelijke waarheden, en daarnaar handelen, de sleutels zijn voor een betere wereld. Dat is onze echt wezenlijke zaak.

Het inzicht in de tekenen van de tijd, inclusief de voor onszelf ongemakkelijke waarheden, en daarnaar handelen, zijn de sleutels zijn voor een betere wereld. Dat is onze echt wezenlijke zaak.