yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Besteed 1 procent van het economische noodpakket aan ontwikkelingshulp

Partos pleit voor het vrijmaken van 1% uit het ‘Noodpakket’ voor internationale aanpak en het ongemoeid laten van de lopende OS-begroting.

16 april 2020

Met de voortdurende onzekere situatie door de coronacrisis blijven we als Partos, gezamenlijk met leden, actief om zo bij te dragen aan de internationale bestrijding van het virus. De aandacht voor de meest kwetsbaren wereldwijd blijft hierbij voorop staan.

Eind maart kwam de door Hivos gecoördineerde gezamenlijke oproep tot internationale solidariteit uit. Deze mede door Partos ondertekende oproep werd door vele organisaties en initiatieven ondersteund. Gebaseerd op deze oproep is er begin april in samenwerking met de Partos lobbygroep een gezamenlijk narrative opgezet. Hierin kwamen een aantal boodschappen naar voren: versterk ontwikkelingssamenwerking, promoot internationale solidariteit en bezuinig niet op de bestaande gezondheidszorg. Ter aanvulling en ondersteuning van deze boodschappen roepen we op om:

  • 1% van de aangekondigde noodmaatregelen (‘Noodpakket van Hoekstra’, naar eerste aankondiging 90 miljard) vrij te maken voor de internationale aanpak van de coronacrisis en help zo ontwikkelingslanden de coronacrisis het hoofd te bieden. Zowel voor de korte termijn ondersteuning in ontwikkelingslanden, als ter ondersteuning van de lange-termijn gevolgen.
  • De lopende én geplande OS-begroting ongemoeid te laten. Juist in deze crisistijd moet er niet gekort worden op broodnodige en schaarse middelen. Sluit daarom de begroting voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) uit van een neerwaartse bijstelling als gevolg van de aangekondigde negatieve economische ontwikkeling.

We zien op dit moment tal van goede initiatieven die de oproep van eind maart ondersteunen en deze bovengenoemde oproep in algemene lijnen onderschrijven. Deze hartverwarmende oproep van religieuze leiders is een goed voorbeeld hiervan. Graag dragen we bij aan het uitbouwen van de maatschappelijke steun voor deze oproep richting het kabinet en vragen we iedereen deze te ondersteunen.


Meer weten over wat Partos op het gebied van corona onderneemt voor haar leden? Je leest het hier.