yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Bezuinigingen kabinet treffen allerarmsten wereldwijd

Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarom roepen ruim 100 ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en een plafond voor de asielkosten betaald uit het ontwikkelingsbudget.

09 mei 2023

De bezuinigingen komen doordat in 2023 ruim 1 miljard euro méér nodig is voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Daarvan wordt de helft betaald uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de komende jaren neemt dit bedrag fors toe: in 2025 en 2026 wordt jaarlijks 1,1 miljard euro extra uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking gehaald. Op 11 mei debatteert de Tweede Kamer over noodhulp in crisisgebieden.

Partos, de branchevereniging voor meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties als Cordaid, Oxfam Novib, Plan International en ZOA, vindt het zeer onverstandig dat het kabinet bezuinigt op het aanpakken van grondoorzaken van conflict, klimaatverandering, armoede en noodhulp en roept de Tweede Kamer op om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Ook pleit Partos namens haar leden voor een structurele oplossing om te voorkomen dat het noodhulp- en ontwikkelingsbudget elk jaar opdraait voor de kosten van eerstejaars asielopvang in Nederland.

Liana Hoornweg, directeur Partos: “Uiteraard moet Nederland zorgen voor adequate opvang van vluchtelingen, maar het pijnlijke is dat er jarenlang op reguliere opvang is bezuinigd. Doordat mensen daardoor nu langer in de asielketen zitten, worden de allerarmsten in de wereld de dupe van falend Nederlands opvangbeleid. Extra pijnlijk is dat het kabinet snijdt in internationale armoedebestrijding, die juist perspectief biedt. Wij roepen de Tweede Kamer op om dit probleem structureel en grondig aan te pakken: voer een plafond in voor de asielkosten die betaald worden uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Zo kan het ontwikkelingsbudget ingezet worden waarvoor het bedoeld is: het bevorderen van duurzame ontwikkeling door de aanpak van de grondoorzaken van conflicten, klimaatverandering, honger en armoede.”

De Algemene Rekenkamer meldde in januari dat de kosten van de opvang van asielzoekers in steeds grotere mate uit het ontwikkelingsbudget betaald worden. Doordat het aantal binnenkomende asielzoekers al twintig jaar stelselmatig te laag wordt ingeschat, zijn er steeds vaker duurdere opvangvoorzieningen nodig. En als gevolg van dit falende overheidsbeleid wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op het ontwikkelingsbudget.

Woordvoerders van de coalitiepartijen CDA, D66 en CU beaamden in maart in het Nederlands Dagblad de onwenselijkheid van steeds hogere bijdragen uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking aan de uitgaven voor asiel in Nederland. Partijcongressen van D66 en CU namen in 2022 moties aan om de kosten voor asielopvang in Nederland uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking te maximeren. Hoornweg: “Nu is het tijd voor actie. We rekenen erop dat de coalitiepartijen zich de komende weken zullen houden aan hun eigen uitspraken. Het debat over noodhulp op 11 mei is daarvoor een goede eerstvolgende gelegenheid.”

Ondertekend door:

 • Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib
 • Kees Zevenbergen, CEO Cordaid
 • Maartje van Nes, directeur Organisatie, PAX for Peace
 • Marina Antunovic, Managing Director Mercy Corps Netherlands
 • Marco van der Graaf, directeur World Vision Nederland
 • Petra van Haren, directeur Edukans
 • Haaije Feenstra, directeur Prisma
 • Andries Schuttinga, directeur Red een Kind
 • Reintje van Haeringen, CEO CARE Nederland
 • Kido Koenig, directeur Foundation Max van der Stoel
 • Goossen Hoenders, directeur Heifer Nederland
 • Garance Reus-Deelder, directeur Plan International in Nederland
 • Merijn de Jong & Irene Sleven, directeuren VSO Nederland
 • Filip Lammens, directeur Stichting VIA Don Bosco Nederland
 • Kirsten Meijer, directeur Netherlands Helsinki Committee
 • Sander de Jong, directeur Fairfood
 • Jennifer Lemke, directeur Habitat for Humanity Nederland
 • Henno Couprie, directeur Leprazending Nederland
 • Hans Grootendorst, directeur HealthNet TPO
 • Esther Overweter, directeur Young Perspectives
 • Rick van der Woud, directeur Mensen met een Missie
 • Elles van Ark, directeur CNV Internationaal
 • Marjanne van der Helm, directeur Right to Play Nederland
 • Anne Jellema, CEO Hivos
 • Marc Bollerman, directeur Bisschoppelijke Vastenactie
 • Rina Molenaar, directeur Woord en Daad
 • Sofie Vriends, directeur Kinderpostzegels
 • Heske Verburg, directeur Solidaridad
 • Odette Hekster, Managing Director Population Services International (PSI)-Europe
 • Henri van Eeghen, CEO Royal Tropical Institute KIT
 • Chris Lukkien, CEO ZOA
 • Dorien Beurskens, Young Africa International
 • Joost van Montfort, directeur Tropenbos International 
 • Guido de Vries CEO Tearfund Netherlands
 • Erik Ackerman, Liliane Fonds
 • Caroly Houmes, directeur International Justice Mission Nederland
 • Danielle Hirsch, Both ENDS
 • Dieneke van der Wijk, directeur Simavi
 • Evelijne Bruning en Annelies Kanis, directie The Hunger Project Nederland 
 • Simon O’Connell, CEO, SNV
 • Marieke van der Plas, directeur Rutgers
 • Pim Kraan, Algemeen Directeur Save the Children Nederland
 • Giacomo Castorina Calí, Co-Director United Network of Young Peacebuilders Stichting
 • Joke Le Poole en Marjolijn Wilmink, Co-CEO’s Max Foundation
 • Danny Dubbeldeman, CEO Amref Flying Doctors
 • Coenraad Krijger, directeur IUCN NL
 • Jannemiek Evelo, directeur CHOICE for Youth and Sexuality
 • Laila Ait Baali, directeur WO=MEN Dutch Gender Platform
 • Mariëlle Bemelmans, directeur Wemos
 • Agnes Kroese, algemeen directeur Dorcas
 • Ivo Demmers, directeur Netherlands Food Partnership
 • Han de Groot, CEO Wetlands International
 • Mariëtte Gross, CEO iCRA
 • Marjan van Noort, managing director a.i. Mondiaal FNV
 • Christine Verheijden, Voorzitter Nedworc Association
 • Ebe Brons, CEO Centre for Safety and Development (CSD)
 • Alexander Kohnstamm, Executive Director Fair Wear Foundation
 • George Weiss, directeur Radio La Benevolencija HTF
 • Roeland Monasch, CEO Aflatoun International
 • Christy Aikhorin, Director Netherlands Women Engage for a Common Future (WECF) International 
 • Ruth Kronenburg, executive director Free Press Unlimited (FPU)
 • Jeroen Douglas, Executive Director – Solidaridad 
 • Dicky Nieuwenhuis, directeur Stichting SeeYou
 • Julie Verhaar, CEO Terre des Hommes
 • Cecile Meijs, Director The Hague Academy for Local Governance
 • Kees de Jong, directeur Wilde Ganzen
 • Mirjam Blaak, Defence for Children – ECPAT
 • Jeroen de Lange, Algemeen Directeur 100WEEKS
 • Jeroen Jansen, Directeur Stichting Wereldkinderen
 • Mark Vermeulen, Directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland
 • Linda Hummel, Directeur Leprastichting, Chief Executive Officer NLR- until No Leprosy Remains
 • Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie
 • Frank van den Akker en Herman Kreulen, Board Members GPPAC
 • Jacqueline Lampe, CEO RNW Media
 • Happy Mwende Kinyili en Saranel Benjamin, co-Executive Directors Mama Cash
 • Marit Maij, directeur ActionAid
 • Patrick Moriarty, CEO IRC Wash
 • Ernst Suur, War Child Holland
 • Tom de Vries, CEO Akvo
 • Donald Pols, directeur Milieudefensie
 • Fiona Dragstra,  directeur WageIndicator