yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Veel reacties en media na oproep Kamerleden

Afgelopen dinsdag verstuurden we onze oproep aan de Kamerleden. Hierin geven wij aan dat het zeer onverstandig is dat het kabinet wil bezuinigen op het aanpakken van grondoorzaken van conflict, klimaatverandering, armoede en noodhulp. We roepen de Tweede Kamer op om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Ook hebben we een persbericht namens de sector gedeeld, deze is inmiddels door meer dan 80 directeuren ondertekend. De oproep is veel gedeeld en in het nieuws gekomen. Hieronder hebben we de verschillende media artikelen verzameld.

12 mei 2023

Bezuinigingen kabinet treffen allerarmsten wereldwijd

Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarom roepen ruim 100 ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en een plafond voor de asielkosten betaald uit het ontwikkelingsbudget.

Lees hier het persbericht en de oproep

26 mei 2023: Trouw – Religieuze leiders: Kabinet handelt immoreel als het ontwikkelingsgeld gebruikt voor asielopvang | Nederlandse religieuze leiders roepen gezamenlijk op om geen ontwikkelingsgeld in te zetten voor de binnenlandse opvang van asielzoekers. ‘De allerarmsten betalen de prijs.’

 

26 mei 2023: ND – Kerken willen dat ‘immoreel’ kabinetsbeleid stopt, armsten moeten niet dupe zijn van asielopvang | Religieuze leiders in Nederland roepen het kabinet op te stoppen met bezuinigingen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking om asielopvang te kunnen betalen.

 

25 mei 2023: Bij christelijke radio Groot Nieuws Radio spreekt Marco van der Graaf, directeur van World Vision. Hij spreekt daar over de actie van 24 religieuze leiders om de asielkosten beter te verspreiden, omdat die nu voor een onevenredig groot deel uit de ontwikkelingsbegroting komen. Hij roept mensen op om zich uit te spreken en zich in het onderwerp ter verdiepen, bijvoorbeeld bij de Pinksterconferentie.

23 mei 2023: Volkskrant krachtige column van Marcia Luyten – Onder aanvoering van een VVD-minister wordt de ontwikkelingssamenwerking van binnenuit uitgehold. Over voornemen bezuinigingen op internationale armoedebestrijding en noodhulp: ‘Een minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou moeten vechten als een leeuw om haar miljarden, in plaats van naar Ter Apel, naar duurzame ontwikkeling te brengen.’

 

20 mei 2023: Trouw- Commentaar Asielkosten | Korten op ontwikkelingshulp is ondoordacht en armoedig. Het kabinet wil de komende jaren in totaal 3,4 miljard euro ontwikkelingsgeld gebruiken om de opvang van asielzoekers in eigen land te bekostigen. Volgens internationale afspraken is dit toegestaan, maar dat wil niet zeggen dat het deugt.

 

15 mei 2023: Telegraaf – Minister zet ondanks protest mes in ontwikkelingshulp wegens kosten door te hoge asielinstroom | Het kabinet moet de komende jaren voor miljarden euro’s snijden in het budget voor ontwikkelingshulp door de hoge asielinstroom. „Dat doet pijn”, zegt minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking). Maar zij zet de bezuiniging door, ondanks felle kritiek van regeringspartijen D66 en CU.

 

13 mei 2023: Trouw opent met een artikel waarin de problematiek wordt vermeld. Waaronder dat er door de structurele bezuinigingen nu extra dure noodopvang geregeld moet worden. Het Partos-statement met meer dan honderd ondertekenaars wordt genoemd, en een korte quote van Liana. Daarnaast gaan ze in op de spanning binnen de coalitie, de kritiek op de bezuinigingen en OS-besteding vanuit de Kamer.

 

12 mei 2023: Het NOS-journaal besteedde donderdagavond aandacht aan de oproep vanuit de ontwikkelingssector, en de behandeling in de Tweede Kamer. De CU en D66 zijn kritisch over het deel van het OS-budget dat naar asielopvang gaat. Verslag debat humanitaire hulp: Alexander Hammelburg maakt zich zorgen over of we aan internationale afspraken kunnen voldoen en wil voldoende budget voor noodhulp houden. Ook Liana spreekt in het fragment. Vanaf 5:40 te zien in de uitzending.

12 mei 2012: Het radio1 journaal heeft het in een uitgebreide uitzending over de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Er wordt ruim 5 minuten specifiek over de bezuinigingen en de gevolgen gesproken.

12 mei 2023: Stelling Stand.nl: Schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar.

Er waren 1537 stemmen: 60% was het eens met de stelling, en 40% oneens. De regering wil geld voor ontwikkelingshulp gebruiken om de asielcrisis in Nederland op te lossen, maar stuit op weerstand in de Tweede Kamer. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden het niet kunnen dat het geld wordt weggehaald bij de armste landen in de wereld.

11 mei 2023: In het artikel op de website van de NOS wordt aandacht besteed aan het debat in de Tweede Kamer: CU, D66 en PVDA/GL zijn kritisch over het deel van het OS-budget dat naar asielopvang gaat De tweet van PvdA-Kamerlid Joris Thijssen wordt aangehaald en de oproep van Partos wordt gedeeld.

10 mei 2023: Prisma directeur Haaije Feenstra bij Family7 werd geïnterviewd door het 24/7 christelijke tv-station van Nederland. Hij vertelde daar over de de desastreuze bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Juist nu zijn investeringen in noodhulp en ontwikkeling cruciaal. Daarom onze oproep aan het kabinet: draai deze bezuiniging terug!

10 mei 2023: Het Nederlands Dagblad noemt de problematiek van de toenemende kosten, de mensen die daar de dupe van worden, het standpunt van Partos voor een asielplafond en enkele quotes van Liana. Het ND publiceerde al eerder artikelen over het onderwerp.

10 mei 2023: Onze persberichten worden goed gedeeld. Zowel door onze leden en de sector in het algemeen, als door politici.