yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Veel reacties en media na oproep Kamerleden

Op 9 mei verstuurden we onze oproep aan de Kamerleden. Hierin geven wij aan dat het zeer onverstandig is dat het kabinet wil bezuinigen op het aanpakken van grondoorzaken van conflict, klimaatverandering, armoede en noodhulp. We roepen de Tweede Kamer op om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Ook hebben we een persbericht namens de sector gedeeld, deze is inmiddels door meer dan 80 directeuren ondertekend. De oproep is veel gedeeld en in het nieuws gekomen. Hieronder hebben we de verschillende media artikelen verzameld.

30 juni 2023

Bezuinigingen kabinet treffen allerarmsten wereldwijd

Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarom roepen ruim 100 ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en een plafond voor de asielkosten betaald uit het ontwikkelingsbudget.

Lees hier het persbericht en de oproep

30 juni 2023: NRC -Migratiedeal krijgt vorm: minder snel permanente verblijfsvergunning, kansrijke asielzoeker eerder aan het werk – In dit stuk over de migratiedeal wordt ook het budget aangehaald: “De automatische koppeling tussen de kosten voor asielopvang en ontwikkelingssamenwerking staat in het kabinet ook ter discussie: in de huidige begrotingssystematiek gaat een deel van het OS-geld naar asielopvang in Nederland als de kosten daarvoor fors oplopen. D66 en ChristenUnie willen hier een oplossing voor […]. Volgens een coalitiebron liggen “meerdere financiële varianten” op tafel om dit op te lossen, bijvoorbeeld een vast bedrag voor asielopvang per jaar om schommelingen in het OS-budget te voorkomen.”

15 juni 2023: Opzij – Het Nederlands feministisch buitenlandbeleid: papieren werkelijkheid of praktijk? Laila Ait Baali, directeur WO=MEN Dutch Gender Platform, schrijft in de Opzij over het Feministisch Buitenlandbeleid. Onlangs vierde Nederland het éénjarig bestaan hiervan, maar dit beleid is nu vooral een papieren werkelijkheid en nog geen praktijk. Laila Ait Baali roept de regering op om te laten zien wat dat betekent: oftewel put your money where your mouth is.  Maar de recent aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking van 3,4 miljard euro staan hier haaks op.

14 juni 2023:  De Groene Amsterdammer – Een berooid departement – Een kritisch stuk over waarom ontwikkelingsgeld in Den Haag altijd verdampt.
Belasten of bezuinigen? De Tweede Kamer vergaderde over die aloude vraag. Eén besluit stond vooraf vast: het potje voor ontwikkelingssamenwerking kon moeiteloos geplunderd worden. Eigenlijk zoals altijd.
Een mooi achtergrondartikel over de invloed van de religieuze leiders op het CDA, en de wisselwerking tussen Kaag en Schreinemacher.

12 juni 2023:  Radioprogramma Spraakmakers: Julie Verhaar, directeur Terre des Hommes, is te gast bij Spraakmakers radio. Er zijn afspraken dat in 2025 kinderarbeid uitgebannen moet zijn. Zij vertelt ook over de kinderarbeid in Europa en bijvoorbeeld kinderen van 5 jaar oud in de Mica-mijnen in Madagaskar. haalt hier ook de bezuinigingen aan. Luister de aflevering hier, vanaf 1:10:40 is Julie Verhaar aan het woord. Vanaf 1:25:00 haalt zij ook aan dat de bezuinigingen het leven van deze kinderen niet helpt.

9 juni 2023: Reformatorisch Dagblad – Speel asielzoeker en onze verre naaste niet tegen elkaar uit – Senbete Shalla, Ethiopië. Aleppo, Syrië. Ter Apel, Nederland. Een op het eerste gezicht vreemde opsomming. Voor al deze plaatsen is echter geld gereserveerd op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). SGP-jongeren is bezorgd over de verschuiving die daarbinnen plaatsvindt.

8 juni 2023: Nederlands Dagblad – Budgettair polderen is een typisch Nederlandse oplossing: maar baten heffen latere kosten niet op – Een redactioneel commentaar van Herman Veenhof. Hij blikt terug op het debat over de Voorjaarsnota, met een schuin blik op het 50-jarig bestaan van ons lid Woord & Daad. Het poldervoorstel van CU, D66 en CDA is een kasschuif. Dat is handig bedacht, maar lost twee problemen niet op: hoe beheerst Nederland de instroom van asielzoekers? En hoe wordt meer ontwikkelingsgeld beter aangewend? Welk budget Ontwikkelingssamenwerking ook heeft, gemeten aan wat er omgaat in ons nog steeds steenrijke land, is dat beschamend laag.

7 juni 2023: Nederlands Dagblad – Verdeelde coalitie komt tóch met plan om ontwikkelingshulp te redden en bezuinigingen van tafel te vegen – Na veel gesteggel binnen de coalitie ligt er nu een plan om de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking voorlopig ongedaan te maken. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer de Voorjaarsnota, de gewijzigde begroting voor 2023. In een motie van de ChristenUnie, D66 en het CDA wordt een zogenoemde ‘kasschuif’ voorgesteld.

6 juni 2023: Nederlands Dagblad – Wie is verantwoordelijk voor de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking? De burger of de overheid? Het kabinet is van plan de komende jaren 3,4 miljard te bezuinigen op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. De overheid is gekozen door de burger, maar investeert al jaren minder in het zogenaamde ‘mondiale burgerschap’ van de gemiddelde Nederlander. Ondertussen wijst de overheid naar een afname van draagkracht voor ontwikkelingssamenwerking bij die burger. Het lijkt een vraag te zijn: wie was er eerder, de kip of het ei?

6 juni 2023: AD – “BN’ers boos: miljarden euro’s niet naar Afrika, maar naar asielopvang in Nederland” . Pim Kraan, directeur Save the Children vindt het ‘moreel niet uit te leggen’ en ook niet logisch. “,Als we vluchtelingen vragen waarom ze uit een vluchtelingenkamp alsnog zijn doorgereisd naar Europa zeggen ze vaak: omdat er geen onderwijs voor onze kinderen was. En dan ga je nu bezuinigen op geld waarmee onderwijs wordt gegeven in vluchtelingenkampen? Terwijl je wilt dat er minder mensen naar Europa komen?”

6 juni 2023: Parool – 3,5 miljard euro ontwikkelingsgeld gaat naar asielopvang in Nederland: ‘Moreel niet uit te leggen’. BN’ers, religieuze leiders en ontwikkelingswerkers zijn eensgezind: het is ‘immoreel’ om de miljarden die bestemd waren voor hulp aan Afrika nu te gebruiken om de asielcrisis in Nederland te bestrijden, zoals het kabinet van plan is. Ook in de Tweede Kamer groeit het verzet.

6 juni 2023: Trouw en AD – Malieveld loopt vol na bezuinigingen ontwikkelingssamenwerking**De kop is nep. Het is namelijk niet zo dat aardbevingsslachtoffers, of mensen die door aanhoudende droogte zonder eten zitten, in Den Haag in opstand komen. Zélfs niet als ons kabinet besluit om de komende jaren tot 3,4 miljard euro te bezuinigen op ontwikkeling, armoedebestrijding en noodhulp. Daarom onze oproep: laat het budget voor ontwikkelingssamenwerking doen wat het moet doen: ontwikkelen. En zorg dat mensen kunnen werken aan een hoopvolle toekomst. Juist waar het nodig is, in de meest kwetsbare landen. Investeer hierin. Ontwikkeling werkt. Opgeven niet.

5 juni 2023: EenVandaag –‘We maken een enorme denkfout’: kabinet wil 3,4 miljard uit potje ontwikkelingshulp gebruiken voor asielopvang’ | Liana Hoornweg spreekt EenVandaag op Radio1 en NPO1. Bekijk hier het fragment:

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen

26 mei 2023: Trouw – Religieuze leiders: Kabinet handelt immoreel als het ontwikkelingsgeld gebruikt voor asielopvang | Nederlandse religieuze leiders roepen gezamenlijk op om geen ontwikkelingsgeld in te zetten voor de binnenlandse opvang van asielzoekers. ‘De allerarmsten betalen de prijs.’

 

26 mei 2023: ND – Kerken willen dat ‘immoreel’ kabinetsbeleid stopt, armsten moeten niet dupe zijn van asielopvang | Religieuze leiders in Nederland roepen het kabinet op te stoppen met bezuinigingen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking om asielopvang te kunnen betalen.

 

25 mei 2023: Bij christelijke radio Groot Nieuws Radio spreekt Marco van der Graaf, directeur van World Vision. Hij spreekt daar over de actie van 24 religieuze leiders om de asielkosten beter te verspreiden, omdat die nu voor een onevenredig groot deel uit de ontwikkelingsbegroting komen. Hij roept mensen op om zich uit te spreken en zich in het onderwerp ter verdiepen, bijvoorbeeld bij de Pinksterconferentie.

25 mei 2023: NRC – Nederland slaat een modderfiguur met bezuinigen op internationale samenwerking | Voor 3,4 miljard euro snijden in internationale armoedebestrijding en noodhulp maakt Nederland ongeloofwaardig, schrijven Danielle Hirsch en Maarten van Nieuw Amerongen. Bezuinigen op internationale samenwerking lijkt op korte termijn makkelijk en pijnloos. In Nederland hoeven we er immers schijnbaar niets voor op te geven. Maar dit is penny wise, pound foolish. Het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen raakt verder uit zicht. En terwijl ons welzijn op veel vlakken van het buitenland afhankelijk is, zetten we onszelf internationaal buitenspel.

23 mei 2023: Volkskrant krachtige column van Marcia Luyten – Onder aanvoering van een VVD-minister wordt de ontwikkelingssamenwerking van binnenuit uitgehold. Over voornemen bezuinigingen op internationale armoedebestrijding en noodhulp: ‘Een minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou moeten vechten als een leeuw om haar miljarden, in plaats van naar Ter Apel, naar duurzame ontwikkeling te brengen’.

 

20 mei 2023: Trouw- Commentaar Asielkosten | Korten op ontwikkelingshulp is ondoordacht en armoedig. Het kabinet wil de komende jaren in totaal 3,4 miljard euro ontwikkelingsgeld gebruiken om de opvang van asielzoekers in eigen land te bekostigen. Volgens internationale afspraken is dit toegestaan, maar dat wil niet zeggen dat het deugt.

 

15 mei 2023: Telegraaf – Minister zet ondanks protest mes in ontwikkelingshulp wegens kosten door te hoge asielinstroom | Het kabinet moet de komende jaren voor miljarden euro’s snijden in het budget voor ontwikkelingshulp door de hoge asielinstroom. „Dat doet pijn”, zegt minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking). Maar zij zet de bezuiniging door, ondanks felle kritiek van regeringspartijen D66 en CU.

 

13 mei 2023: Trouw opent met een artikel waarin de problematiek wordt vermeld. Waaronder dat er door de structurele bezuinigingen nu extra dure noodopvang geregeld moet worden. Het Partos-statement met meer dan honderd ondertekenaars wordt genoemd, en een korte quote van Liana. Daarnaast gaan ze in op de spanning binnen de coalitie, de kritiek op de bezuinigingen en OS-besteding vanuit de Kamer.

 

12 mei 2023: Het NOS-journaal besteedde donderdagavond aandacht aan de oproep vanuit de ontwikkelingssector, en de behandeling in de Tweede Kamer. De CU en D66 zijn kritisch over het deel van het OS-budget dat naar asielopvang gaat. Verslag debat humanitaire hulp: Alexander Hammelburg maakt zich zorgen over of we aan internationale afspraken kunnen voldoen en wil voldoende budget voor noodhulp houden. Ook Liana spreekt in het fragment. Vanaf 5:40 te zien in de uitzending.

12 mei 2012: Het radio1 journaal heeft het in een uitgebreide uitzending over de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Er wordt ruim 5 minuten specifiek over de bezuinigingen en de gevolgen gesproken.

12 mei 2023: Stelling Stand.nl: Schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar.

Er waren 1537 stemmen: 60% was het eens met de stelling, en 40% oneens. De regering wil geld voor ontwikkelingshulp gebruiken om de asielcrisis in Nederland op te lossen, maar stuit op weerstand in de Tweede Kamer. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden het niet kunnen dat het geld wordt weggehaald bij de armste landen in de wereld.

11 mei 2023: In het artikel op de website van de NOS wordt aandacht besteed aan het debat in de Tweede Kamer: CU, D66 en PVDA/GL zijn kritisch over het deel van het OS-budget dat naar asielopvang gaat De tweet van PvdA-Kamerlid Joris Thijssen wordt aangehaald en de oproep van Partos wordt gedeeld.

10 mei 2023: Prisma directeur Haaije Feenstra bij Family7 werd geïnterviewd door het 24/7 christelijke tv-station van Nederland. Hij vertelde daar over de de desastreuze bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Juist nu zijn investeringen in noodhulp en ontwikkeling cruciaal. Daarom onze oproep aan het kabinet: draai deze bezuiniging terug!

10 mei 2023: Het Nederlands Dagblad noemt de problematiek van de toenemende kosten, de mensen die daar de dupe van worden, het standpunt van Partos voor een asielplafond en enkele quotes van Liana. Het ND publiceerde al eerder artikelen over het onderwerp.

10 mei 2023: Onze persberichten worden goed gedeeld. Zowel door onze leden en de sector in het algemeen, als door politici.