yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Building Change update september 2022

Binnen het samenwerkingsverband Building Change zetten Partos, stichting Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel zich samen in voor beleidscoherentie voor ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het Nederlandse beleid in den brede (op het gebied van klimaat, belastingen, handel etc.) geen negatieve impact op Zuidelijke landen mag hebben.

12 september 2022

Vóór de zomer heeft Building Change bijgedragen aan de Partos stoplichtreactie op de nieuwe beleidsnota van minister Schreinemacher. Op het gebied van beleidscoherentie gaven we de nota de score “oranje.” Hoewel de SDG’s een centrale rol hebben in de nota en de minister beleidscoherentie expliciet als doel benoemt, verwijst de nota niet één keer naar het instrument dat bij uitstek geschikt is om de impact van beleid op Zuidelijke landen inzichtelijk te maken, namelijk de SDG-toets.

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?

In de zomerperiode hebben we de impact van de Nederlandse transitie naar een circulaire economie op Zuidelijke landen onderzocht. Verder hebben we een overzicht gemaakt van wetgeving die nu wordt voorbereid en die mogelijk impact heeft op Zuidelijke landen. Het onderzoek en het overzicht zal binnenkort met het brede lobbynetwerk gedeeld worden. Daarnaast hebben we een lijstje gemaakt van wetenschappers met wie we graag eens over beleidscoherentie zouden praten. We hopen volgende maand een aantal gesprekken met wetenschappers te hebben gevoerd. In de volgende update zult u hier meer over lezen.

 

En wat gaan we nog doen?

Inmiddels is het politieke jaar weer van start gegaan. De komende periode staat vooral in het teken van het commissiedebat over de nieuwe beleidsnota op 28 september. Op dit moment leggen we de laatste hand aan ons position paper over de nota, dat we deze week willen delen met Kamerleden. Ook hebben we een gesprek met SP-Kamerlid Jasper van Dijk gepland staan. Verder organiseert de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven deze week twee bijeenkomsten over het thema brede welvaart. We hebben bij de aanwezige Kamerleden benadrukt dat de impact van het Nederlandse welvaartsstreven op Zuidelijke landen (de “dimensie elders”) voldoende aandacht moet krijgen.

Is jouw organisatie ook actief op het thema beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling? En zou je graag eens bespreken of en hoe jij en Building Change hier samen in kunnen optrekken? Neem dan contact op met Niels Hoogerheijde.