yellow shape
werkgroep

Building Change

Building Change is een werkgroep die zich inzet om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. De kerngroep bestaat uit Partos,  Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad, zowel economisch, sociaal en ecologisch. Om dit te bereiken streeft Building Change naar een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De SDG’s zijn de breedst gedragen mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling.

Binnen Building Change werken we veel samen met andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij de campagne ‘Adopteer een SDG’ of op een thematisch beleidsonderwerp.

Wat we concreet doen

  • We laten Kamerleden een SDG ‘adopteren’ en zorgen ervoor dat zij zich in hun parlementaire werk inzitten voor duurzame ontwikkeling;
  • Wij hebben succesvol gepleit voor de introductie van de SDG-toets, waarmee nieuw beleid wordt getoetst aan de impact op ontwikkelingslanden en de SDGs. Dit is terug te zien in de SDG-toets Toolkit;
  • Onder de noemer #beleiddatklopt voeren we een thematische lobby op beleidsonderwerpen waar ontwikkelingslanden negatief door worden geraakt, zoals de het Nederlandse belastingstelsel en het gebrek aan klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.
  • Daarnaast werken we regelmatig mee aan onderzoeken en publicaties, zoals de jaarlijkse Nationale SDG-rapportage en het SDG- spotlight report.