yellow shape
Werkgroep

Building Change

Building Change is een samenwerkingsverband dat zich inzet om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. De kerngroep bestaat uit Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden.

Samenwerking

Binnen Building Change werken we veel samen met andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij de campagne ‘Adopteer een SDG’ of op een thematisch beleidsonderwerp. We zoeken onder meer de samenwerking op rond de thema’s eerlijke energietransitie, belastingen en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

Wat we concreet doen:

  • We voeren een thematische lobby op beleidsonderwerpen die negatieve impact kunnen hebben op ontwikkelingslanden, zoals belastingontwijking, klimaatverandering en grondstofwinning. We spreken met Tweede Kamerleden, ambtenaren en wetenschappers en schrijven position papers over deze onderwerpen;
  • We laten Tweede Kamerleden een Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) ‘adopteren’ en zorgen ervoor dat zij zich in hun parlementaire werk inzitten voor duurzame ontwikkeling;
  • We pleiten voor adequate uitvoering van de SDG-toets, die er mede op ons aandringen is gekomen. Met dit instrument wordt nieuw beleid getoetst op de verwachte gevolgen voor ontwikkelingslanden en de SDGs. Om maatschappelijke organisaties wegwijs te maken in het gebruik van de SDG-toets hebben we de SDG-toets Toolkit ontwikkeld;
  • Daarnaast werken we regelmatig mee aan onderzoeken en publicaties, zoals de jaarlijkse Nationale SDG-rapportage.