yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Update Building Change december 2022

Voor Building Change stond december vooral in het teken van het herziene Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling, dat minister Schreinemacher eind november presenteerde. Building Change gaf een uitgebreide reactie, schreef een opiniestuk en werkte mee aan een dubbelinterview. Wat was ons oordeel?

20 december 2022

Herziening actieplan beleidscoherentie

Het is goed om te merken dat de minister realistisch is over de grote negatieve impact die Nederland heeft op ontwikkelingslanden. Ook juichen we toe dat toekomstige jaarrapportages beleidscoherentie meer aandacht hebben voor langetermijnresultaten. En dat de IOB de effectiviteit van het actieplan in 2023 gaat evalueren. Ook is het goed dat de SDG-toets een prominente plek heeft gekregen. Tegelijkertijd zijn de indicatoren uit het plan veelal inspanningsgerelateerd en niet goed meetbaar. Het plan verwijst meermaals naar bestaand beleid dat verre van coherent is en ontbreken voedselzekerheid en de impact van Nederlandse landbouwexport.

Synergie en uitruil tussen beleidsdoelen

Het is goed om te zien dat het actieplan expliciet verwijst naar één van onze position papers, waarin we aanbevelen om overwegingen over synergie en uitruil tussen beleidsdoelen kenbaar te maken. Bijvoorbeeld tussen enerzijds de bevordering van de internationale handel en anderzijds het verkleinen van de Nederlandse voetafdruk. Hoewel de minister zegt onze aanbeveling over te nemen, ontbreken deze afwegingen tussen beleidsdoelen nog in het actieplan. We hopen dat de minister deze afwegingen wél opneemt in de jaarlijkse coherentierapportage.

Apart debat over het actieplan

In het nieuwe jaar komt er, mede op onze suggestie, een apart debat over het actieplan. Op dit moment moeten de BHOS-woordvoerders nog besluiten welke andere bewindslieden, naast Schreinemacher, ze hiervoor uitnodigen.

Het Grote Coherentiedebat

Behalve het nieuwe actieplan werkt Building Change deze periode ook mee aan het organiseren van het Grote Coherentiedebat, op 18 januari 2023. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met topambtenaren van verschillende ministeries, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek over het nieuwe actieplan. Doel is om beleidscoherentie ook in te bedden in andere ministeries dan alleen Buitenlandse Zaken. Het debat is inmiddels geweest, lees hier het verslag!

Kick-off Nationale SDG Rapportage 2023

Tot slot vond op 9 december de kick-off plaats voor het schrijfproces van de Nationale SDG Rapportage 2023. Namens Partos schrijft Building Change het hoofdstuk over de inzet van het maatschappelijk middenveld. Binnenkort zullen we zeker contact met je opnemen om te vragen hoe jouw organisatie in 2022 heeft bijgedragen aan de SDG’s.

 

Voor nu wensen we je fijne feestdagen en een voorspoedig en coherent 2023 toe!

 

Binnen het samenwerkingsverband Building Change zetten Partos, stichting Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel zich samen in voor beleidscoherentie voor ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het Nederlandse beleid in den brede (op het gebied van klimaat, belastingen, handel et cetera) geen negatieve impact op Zuidelijke landen mag hebben.