yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

Doe mee: Co-creatie pilot Sustainability Benchmark

In 2022 publiceerde Partos de vernieuwde MVO Handreiking ‘Naar een Actief, Adequaat en Ambitieus MVO beleid. Ook na de deze publicatie willen Partosleden elkaar blijven inspireren. De wens is om, als sector, duurzaamheid met evenveel aandacht voor mens als voor klimaat en het rapporteren hierover centraal te stellen zodat moreel leiderschap getoond kan worden op dit onderwerp.

14 maart 2024

Benchmark voor de Sector

We willen duurzaamheidsdoelen en -resultaten binnen de sector kunnen vergelijken. Daarom is een pilotproject opgezet voor het ontwikkelen van een sectorspecifieke sustainability benchmark. Voor de benchmark werken we samen met GSES System. Zij hebben een internationaal erkende scorecard ontwikkeld om onder andere NGO’s te helpen bij het managen van duurzaamheidsprestaties. Een sectorspecifieke benchmark helpt Partosleden hun duurzaamheidsdoelen en -resultaten publiek te maken en onderling te kunnen vergelijken, om de verduurzaming in onze sector te versnellen.

De co-creatie benchmark pilot

Naar aanleiding van de informatie sessie over de benchmark pilot van 22 September 2023 is er besloten om een aantal aanpassingen te doen zodat de benchmark pilot toegankelijker wordt voor de Partosleden.

De focus van de pilot ligt in het inzichtelijk krijgen -binnen een dashboard- van de duurzaamheidsprestaties van de individuele organisatie. Dit zal gebeuren op basis van heldere, meetbare en sectorrelevante indicatoren. Hierdoor wordt het mogelijk om data onderling te vergelijken, van elkaar te leren en toe te werken naar een sectorspecifieke standaard. Een belangrijke toevoeging is dat er nu ook de mogelijkheid wordt geboden om op projectniveau duurzaamheid impact te gaan meten.

Aan het einde van het traject zal er een Partos Kenniscafé worden georganiseerd om de uitkomsten en leerpunten van de duurzaamheid benchmark met de leden te kunnen delen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de pilot. Wel vragen wij organisatie commitment en een tijdsinspanning van iedere deelnemende organisatie.

Doe je mee?

Ben je geïnteresseerd in de het pilotproject, of wil je meer weten over de Sustainability Benchmark? Neem dan contact op met Boris van Westering van Building Bridges Advies. Je kunt hem bereiken via e-mail borisvanwestering@gmail.com of telefoon: +31611048469.