yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Draagvlak mobiliseren en vergroten

Niet alleen onze leden zetten zich in voor ontwikkelingssamenwerking en alle partnerorganisaties die hieraan meewerken, maar gelukkig zien wij ook in de politiek en in de maatschappij steun en draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Tegelijk is de urgentie van mondiale uitdagingen zo groot, dat we die alleen kunnen aanpakken als we ons er gezamenlijk voor inzetten als maatschappij, vanuit een gevoel van verbondenheid en internationale solidariteit. Hoe breder mondiale samenwerking gedragen wordt in de haarvaten van de samenleving, hoe sneller we de duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen bereiken. Wat kunnen we als sector nog meer doen om het draagvlak in de samenleving voor ontwikkelingssamenwerking te mobiliseren en te vergroten?

Enquête over draagvlak
17 maart 2022

Draagvlak inventarisatie en verkenning

Bij de meest recente ALV gaven de leden van Partos aan dat draagvlak een belangrijk onderwerp was voor Partos om zich meer mee bezig te houden. In het Jaarplan van 2022 sprak Partos de ambitie uit om draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking sterker op te pakken, hiervoor is in 2021 de basis gelegd. Tijdens de verkiezingscampagne bleek de factsheet over het publiek draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking nuttig om aan te tonen dat er meer draagvlak is dan vaak wordt gedacht. Daarnaast maakte Partos zelf een inventarisatie van het ‘draagvlak-kapitaal’ dat leden al hebben. Hier staat het overzicht van deze inventarisatie.

Geef je ervaringen en behoeften op het vlak van draagvlakversterking door!

Partos hoort graag van leden hoe ze naar draagvlakversterking kijken. Wat doen jullie om een actieve achterban en betrokkenheid te creëren? Welke rol zien jullie voor Partos om aan draagvlak en steun voor ontwikkelingssamenwerking te werken? Gaat het dan vooral om het delen van kennis en het faciliteren van leertrajecten? Of zouden jullie graag zien dat Partos een stap verder doet in het mobiliseren van steun en betrokkenheid samen met leden en zo ja in welke vorm?

Om erachter te komen of leden zich herkennen in de bevindingen uit de draagvlak inventarisatie, worden in de enquête stellingen en vragen voorgelegd. Op welke manier is jouw organisatie bezig met achterban betrokkenheid en steun? Welke soorten communicatie zet je organisatie in met jullie achterban en welke rol zie je voor Partos weggelegd in het versterken van draagvlak?

Het invullen van de enquête biedt de kans voor leden om verhelderende inzichten te delen en kan Partos helpen om leden beter te ondersteunen en te verenigen. We waarderen je feedback enorm!

Wil  je actief optrekken op dit onderwerp? Leg dan contact met Koos de Bruijn.