yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Blog

Blog Liana Hoornweg: Elkaar blijven vasthouden was nog niet eerder zo’n grote uitdaging

Wat ging er door u heen toen u het nieuws hoorde? Het is een vraag die je op de opleiding journalistiek wordt afgeleerd, althans in mijn tijd ruim 25 jaar geleden. Het ging in verslaglegging om de feiten en niet om emoties. Toch was het bijna letterlijk de eerste vraag die de NOS-verslaggever stelde vorige week, toen bekend werd wie onze nieuwe minister wordt. De redacteur was vooral benieuwd naar onze reactie. Ik moet zeggen dat ik het begreep, omdat de emoties soms ook hoog oplopen. We zijn volgens mij sectorbreed ongemakkelijk met de achtergrond van de kandidaat-minister. En wat hebben we een boel klappen op moeten vangen de afgelopen tijd. 

20 juni 2024

Klappen opvangen

Onze situatie lijkt nog het meest op een boze droom die maar niet ophoudt. Steeds als ik denk: het kan niet erger, wordt het toch weer wat erger. Het is klap op klap, vlek op vlek.  

Grote bezuinigingen – klap 1

Een PVV-minister – klap 2

Een minister voor Ontwikkelingshulpklap 3.  Hup, zo 20 jaar terug in de tijd geworpen. We gaan weer ‘helpen’. Buitenlandse Handel mag nog wel, maar Ontwikkelingssamenwerking dat is verleden tijd. Het moet weer over hulp gaan, over afhankelijkheden, over koloniale relaties.  

Die minister is gevonden in de persoon van Reinette Klever, die in 2016 pleitte voor de afschaffing van OS. Als bestuurslid van de omroep Ongehoord Nederland, commentator voor Ongehoord Nieuws, voormalig presentator van het omstreden Zwarte Pietenjournaal (en wat al niet meer) is ze bepaald niet onomstreden – klap 4 

Samen een stevig tegengeluid

Het zijn vier stevige klappen in ons gezicht geweest. We voelen die zeker, maar we zijn niet knock-out geslagen. Vanuit Partos is een oproep gedaan om terughoudend te reageren op de aankondiging van de nieuwe minister, want het risico bestaat echt dat we uit elkaar gespeeld worden. En dan zijn we nergens. Het netwerk is te stevig en te belangrijk om dat te laten gebeuren.  

Samen met jullie proberen we een stevig tegengeluid neer te zetten. Dat blijkt alleen lang niet zo makkelijk, want intern merken veel organisaties, en Partos is daarop echt geen uitzondering, dat er onder de medewerkers onrust heerst. Al die ‘klappen’ komen hard binnen en leiden tot vele discussies. Des te belangrijker om verenigd te blijven.  

Strak in de gaten houden

Dat we de uitspraken van Reinette Klever uit het verleden niet publiekelijk veroordeeld hebben, wordt door sommigen gezien als accommoderend en doet bij anderen de haren te berge rijzen. Want die uitspraken van mevrouw Klever zijn niet mis. We kunnen dat toch niet negeren. Daar ben ik het mee eens, we kunnen dat niet negeren, maar we zullen (voorlopig) met haar verder moeten en dan is het vooral van belang wat ze de komende tijd gaat doen. Ze heeft gezegd dat ze zich in haar nieuwe rol netjes gaat gedragen en zich aan het hoofdlijnenakkoord gaat houden. Dat houden we natuurlijk strak in de gaten. Met fact-checking en debunking kunnen we aandacht besteden aan de misvattingen die er over Ontwikkelingssamenwerking bestaan bij haar en bij een groot deel van Nederland.  

Op naar het Malieveld

Er valt namelijk ook echt wel wat te vieren, bleek tijdens vorige week tijdens de viering van 75 jaar Ontwikkelingssamenwerking in de Rode Hoed. Vice Versa nodigde de hele sector uit om met elkaar terug en vooruit te kijken en het was een inspirerende avond. Jan Pronk was niet te stoppen. Zijn ideeën buitelden over elkaar heen en vol vuur beargumenteerde hij dat Ontwikkelingssamenwerking gered moet worden. De altijd scherpe Sara Kinsbergen liet ons met een foto van een leeg Malieveld goed voelen waarom het belangrijk is om meer de link met de Nederlandse samenleving op te zoeken. Alleen krijgen we niet de massa om te overtuigen, maar met bezorgde burgers gaat het lukken. Volgend jaar staan we z’n tienduizenden op het Malieveld is het doel.  

De blik moet naar buiten, naar wat zich daar voor bizar scenario voltrekt en hoe daarmee om te gaan, te zoeken naar bondgenoten in andere sectoren en in de samenleving, en naar een plan om vanuit het maatschappelijk middenveld tegengas te geven op alle ondemocratische maatregelen die de komende tijd op rol staan. Het is moeilijk momenteel, maar we gaan ervoor. We zullen elkaar de komende tijd ongelooflijk stevig moeten vasthouden. Samen werkt!