yellow shape
Communicatie & Beeldvorming

Impressieverslag workshop migratie en ontwikkeling

Tijdens de workshop migratie en ontwikkeling van 27 september gingen we samen met Partos-leden en diaspora-organisaties onder leiding van Mirjam Vossen op zoek naar bouwstenen voor een constructief en positief verhaal rondom migratie en ontwikkelingssamenwerking. We richtten ons daarbij op een middengroep in Nederland, de ‘neutrale buitenstaanders’ en ‘betrokken twijfelaars’, om bij te dragen aan het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor migratie & ontwikkeling.

06 oktober 2022

Na een presentatie van Cordaid over de voorgaande workshops en de conclusies die daaruit kwamen, wat een startpunt vormde voor deze workshop, gingen wij in groepjes uiteen om te verkennen welke verbindende narratieven, beelden, slogans en termen aantrekkelijk kunnen zijn voor de middengroep in Nederland.

           

 

Bouwstenen narratief

 • We willen migratie normaliseren. Hierbij is te veel inspelen op een ‘kosmopolitisch’, ‘wereldburgerschap’ frame misschien een risico bij deze middengroep.  
 • We verwachten dat de economische perspectieven op migratie aantrekkelijk zijn voor deze middengroep, maar willen waken voor de boodschap ‘als je in Nederland niets bijdraagt, mag je hier niet zijn’. 
 • We willen het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ verminderen, door deze in campagnes niet te gebruiken of niet uit te lichten.  
 • Inspelen op emotie in een campagne werkt. Maar dit moet wel op een ethische manier.
   

Afbeeldingen

We willen afbeeldingen gebruiken die de volgende dingen laten zien:

  • Vrijwilligerswerk van de middengroep, lokale solidariteit
   Risico: een te eenzijdig beeld van mensen die geëmigreerd zijn en geholpen worden. We willen ook laten zien dat zij anderen helpen in Nederland.
  • Kennis of hulp die migranten andere Nederlanders bieden
  • Vrolijkheid, samenhorigheid en solidariteit
  • Bruggen bouwen: het brengen van kennis van hier naar daar of andersom
  • Economische bloei door migranten met banen en herkenning van banen in de middenklasse die door migranten bekleed worden
  • Representatie in de media
  • Politieke verantwoordelijkheid rondom migratie
   Risico: Al zou je de verantwoordelijkheid van de overheid uitlichten, dan kan het zijn dat dit de middengroep niet aanspreekt.

Over het woord ‘migratie’

 • Migratie is niet problematisch, het is als fenomeen normaal, en vindt overal en altijd plaats 
 • ‘Migrant’ als term is wel problematisch, het plaatst mensen direct in een hokje, en de-humaniseert in zekere zin. Migreren, en al helemaal vluchten, is geen identiteit. Ook in de media en politiek krijgt het daardoor vaak een negatieve toon.  
 • ‘Migrant’ is verwarrend. Het generaliseert en gooit verschillende soorten groepen mensen en redenen om te migreren op één hoop. 
 • Het stigma dat op migratie en migranten rust, is nog problematischer dan de woorden zelf. Het stigma willen we aanpakken.  
 • Beter is: mensen in beweging, mensen op de vlucht, mensen die ooit gemigreerd zijn, mensen met een migratieachtergrond etc.  
 • Beter is: het benadrukken van het ‘mens-zijn’. Mensen die migreren zijn buurman, buurvrouw, collega, wijkgenoot etc. Daarnaast is het belangrijk om persoonlijke verhalen deel te maken van je communicatie.

Ingrediënten voor campagnes

 • In eerste plaats mensen die gemigreerd zijn aan het woord laten. Ook om ontmoeting met hen te creëren onder andere Nederlanders.
 • Diversiteit in mensen die aan het woord komen, dus ook Nederlanders die nooit gemigreerd zijn. Dit omdat helaas nog niet alle Nederlanders ‘geloven’ in mensen die gemigreerd zijn. 
 • Géén bekende Nederlanders
 • In gesprek gaan met mensen die angsten hebben omtrent migratie
 • De rijke multiculturele samenleving vieren 
 • Veelzijdige verhalen vertellen 
 • Succesverhalen vertellen 
 • Herkomstlanden belichten en meer inzicht hierin schetsen
 • Laagdrempelige activiteiten, zoals koffie drinken en samen lunchen met de middengroep.  

 

Vervolg

In december zal er nog een workshop plaatsvinden van Cordaid, in samenwerking met Stichting Vluchteling. De conclusies die uit de eerste vier workshops zijn voortgekomen en uit de laatste, worden samengevoegd tot een eenduidige strategie voor narratieven voor migratie en ontwikkeling voor de middengroep van Nederland.