yellow shape
nieuws

Integriteit en moreel leiderschap: Leren omgaan met lastige beslissingen

In 2018 hebben organisaties (waaronder veel leden van Partos), geïnspireerd door de #MeTooBeweging de handen ineengeslagen en samengewerkt aan een doortastende aanpak om misstanden te voorkomen en verbeteringen door te voeren. De focus lag hierbij op preventie, signalering, handhaving en verantwoording van grensoverschrijdend gedrag, financiële schendingen en machtsmisbruik in de sector.

25 februari 2021

Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt die voor Partos-leden zijn vastgelegd in de Partos Gedragscode en de Partos 9001. Er is een ‘Handreiking Integriteit‘ gepubliceerd waarmee goedwerkende integriteitssystemen kunnen worden gebouwd, we ontwikkelden een gratis online training (NL/EN) en er werd zorgvuldig een aanbod aan diensten en training samengesteld op het gebied van integriteit. Een goed werkend integriteitssysteem leidt tot meldingen en het zorgvuldig omgaan met meldingen van vermoedens van schendingen is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de Partos Werkgroep Integriteit.

In 2021 wilt Partos haar aandacht richten op het moreel leren binnen ontwikkelingssamenwerking. Met het trainen van medewerkers in het moreel oordeelsvorming en het regelmatig organiseren van een moreel beraad, werk je aan een integere organisatie. Het helpt bij het nemen van moeilijke beslissingen in onzekere tijden. Om het belang van moreel leiderschap onder de aandacht te brengen organiseert Partos dit voorjaar, in samenwerking met Governance & Integrity, een eerste Training Moreel Oordeelsvorming voor Directeuren en Bestuurders van Partos-lidorganisaties. De training zal online worden georganiseerd en beslaat twee keer een dagdeel.

Ben je geïnteresseerd in deze training of in andere activiteiten op gebied van integriteit? Neem dan contact op met Anne-Marie Heemskerk (amh@partos.nl).