yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Kabinet beëdigd: begint internationaal op achterstand 

Het vandaag geïnstalleerde kabinet bezuinigt stevig op ontwikkelingssamenwerking. Dat is geen goede start voor mensen in kwetsbare situaties wereldwijd. En ook niet voor Nederland. We zijn gebaat bij stabiliteit en veiligheid in de wereld. Daarvoor is ontwikkelingssamenwerking onontbeerlijk.  

 

02 juli 2024

Bezuinigingen onverstandig

In het hoofdlijnenakkoord kondigden de coalitiepartijen een structurele bezuiniging van 2,4 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking aan, de grootste bezuiniging uit het akkoord. Deze maatregel slaat een enorm gat in een begroting die onder andere bedoeld is voor noodhulp bij rampen, het beschermen van kwetsbare gebieden tegen overstromingen en het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater. Ook is de bezuiniging slecht nieuws voor het verdienvermogen van onze bedrijven: voor florerende internationale handel is goede ontwikkelingssamenwerking in lage-inkomens-landen een voorwaarde en daarmee onmisbaar. 

Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, zal de komende tijd daarom pal blijven staan voor een fatsoenlijk ontwikkelingsbudget en een eerlijkere wereld. Voor het steunen van internationale partners, duurzame ontwikkeling en klimaatrechtvaardigheid. En voor ontwikkelingssamenwerking in plaats van ontwikkelingshulp. 

Liana Hoornweg, directeur Partos: “Het kabinet bezuinigt miljarden op essentiële steun aan andere landen, maar de problemen in de wereld worden steeds groter. Ruim 700 miljoen mensen kampen met extreme armoede, 771 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon water en 760 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit. De bezuiniging zal de kwetsbare situatie van deze mensen, met wie ontwikkelingsorganisaties zij aan zij staan, nog moeilijker maken.” 

Belang sterk maatschappelijk middenveld

Dat met dit kabinet radicaal-rechts aan de macht komt, noopt tot grote waakzaamheid als het gaat om uitsluiting, de ruimte voor maatschappelijke organisaties en het respecteren van mensenrechten. De benoeming van PVV-minister Klever leidt daarnaast tot zorgen binnen de ontwikkelingssector over hoe serieus dit kabinet internationale samenwerking neemt. Eerdere uitingen over complottheorieën en het ontwikkelingsbudget zetten haar bij internationale contacten op achterstand. Partos hoopt dat de minister zich in haar inwerkperiode laat informeren en inspireren over het relevante en impactvolle werk dat haar ambtenaren en ontwikkelingsorganisaties hier én in partnerlanden verrichten. Partos zal het belangrijke werk dat onze leden én hun partnerorganisaties verzetten met trots onder haar aandacht brengen.  

Wij zullen de regeringspartijen scherp houden op het nakomen van internationale afspraken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (zoals de SDG’s), klimaatrechtvaardigheid en de ruimte voor maatschappelijke organisaties om hun belangrijke werk te doen. 

 

Beeld: Valerie Kuypers, bron