yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Kabinet bezuinigt fors op ontwikkelingssamenwerking ondanks demissionaire status

Ondanks mooie woorden van de koning over het belang van ontwikkelingssamenwerking, snijdt het kabinet in het budget dat bestemd is voor de allerarmsten ter wereld. De rijksbegroting maakt pijnlijk duidelijk hoe de bij de Voorjaarsnota aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking uitpakken. Voor 2024 wordt een kaasschaaf toegepast van 7% over de hele begroting. Nog in 2023 wordt ongeveer 300 miljoen euro bezuinigd, terwijl de Kamer expliciet verzocht had dit te voorkomen met een aangenomen motie. 

19 september 2023

In totaal gaat in het in de periode 2023-2026 om een bezuiniging van ruim 3,5 miljard Euro. Wat Partos betreft onaanvaardbaar. Het is niet uit te leggen dat een rijk land als Nederland zo’n groot deel van het ontwikkelingsbudget besteedt in eigen land.  

“Dit zijn zware bezuinigingen met zeer ingrijpende negatieve gevolgen. Wereldwijd leven 685 miljoen mensen in extreme armoede en 345 miljoen mensen hebben niet of nauwelijks te eten. Deze bezuinigingen raken deze mensen in hun bestaanszekerheid. Ook toont Nederland zich hiermee een onbetrouwbare partner voor andere landen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties,” Liana Hoornweg, directeur van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking die meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties vertegenwoordigt. 

Demissionair kabinet zou druk van budget moeten halen

Het excuus dat wordt aangewend voor deze bezuinigingen is de “extra toestroom van asielzoekers uit DAC-landen (ontwikkelingslanden).” Deze niet-ontwikkelingsrelevante kosten mogen aan het ontwikkelingsbudget worden toegerekend, maar daar is de OESO wel kritisch over. Ook steeds meer politieke partijen hebben een groeiend ongemak over deze ongelimiteerde toerekening. Deze zomer kwam een langverwachte brief van het kabinet met scenario’s hoe de schommelingen in het ontwikkelingsbudget als gevolg van het toerekenen van asielkosten te verminderen. Het was beter geweest als het kabinet nu de druk van het ontwikkelingsbudget had afgehaald, zodat een toekomstige regering hier een zorgvuldig besluit over had kunnen nemen. Nu wordt het volgende kabinet op achterstand gezet.  

Investeer in wereldwijde bestaanszekerheid

“Deze miljardenbezuinigingen zijn wrang en onnodig. Stop dan liever met fossiele subsidies en investeer dat geld in duurzame ontwikkeling,” aldus Hoornweg. Net als lage inkomensgroepen in Nederland ervaren mensen in ontwikkelingslanden steeds meer onzekerheid. Er is stagnatie en zelfs achteruitgang op veel Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Bij de VN-top in New York riep Nederland gisteren en vandaag andere landen op om méér te doen om de SDG’s te redden. Hoornweg: “Om geloofwaardig te zijn, moet Nederland dit zelf ook waarmaken. Een bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is dan het verkeerde signaal, omdat we met ontwikkelingssamenwerking juist werken aan de SDG’s en internationale bestaanszekerheid.”