yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Nieuws

Migratie en ontwikkeling – op zoek naar een verbindend verhaal

Hoe krijg je meer nuance en dialoog in het zo gepolariseerde migratiedebat? Hoe betrek je ‘het stille midden’ in het gesprek? En hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties daaraan bijdragen? Cordaid liet er onderzoek naar doen en organiseerde er een conferentie over, met Partos als partner. De eerste bevindingen hebben we op een rijtje gezet.

23 januari 2023


Niloufar Rahim van de Afghaanse diasporaorganisatie KEIHAN en Babah Tarawally, onder meer verbonden aan New Dutch Connections. Zij spraken op de conferentie van 13 december onder meer over de belangrijke rol van migrantenorganisaties. Beeld: Frank van Lierde/Cordaid

Het politieke en maatschappelijke draagvlak in Nederland voor migratie, noodhulp en ontwikkelingssamenwerking staat al jaren onder druk. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, en door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Hierdoor is het debat steeds verder gepolariseerd geraakt.

Een ander narratief

Eind 2021 startte Cordaid een zoektocht naar een nieuw, meer verbindend narratief over migratie en ontwikkeling. Zij vroegen zich af hoe we het gesprek kunnen keren: hoe kunnen ontwikkelings- en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van draagvlak voor migratie en ontwikkeling? Hoe bereik je doelgroepen in ‘het midden’ en welk verhaal spreekt hen aan?

Kortom, wat is er nodig voor een constructief en verbindend debat over migratie?

 

“Het stille midden wordt vaak niet meegenomen in discussies. Je ziet ze bijna niet, waardoor we soms vergeten dat het de grootste groep is.”

– Mirjam Vossen, mediawetenschapper en framing expert die ook sprak op de conferentie.

Workshops

Samen met verschillende partners, waaronder Partos, PimpMyVillage, KUNO, IOM, Stichting Vluchteling Wilde Ganzen en WO=MENen zocht Cordaid naar antwoorden. Telkens nam een andere organisatie het initiatief om een workshop te organiseren en deelnemers uit te nodigen. Migranten- en diasporaorganisaties werden vanaf het begin actief bij het traject betrokken. Bekijk hier het impressieverslag van de workshop bij Partos en lees op welke bevindingen wij samen met de deelnemers kwamen.

Ook kreeg onderzoeks- en campagnebureau Meute de opdracht van ons om te kijken naar welke verhalen en beelden over migratie en migranten het meeste aanslaan bij ‘het stille midden’, de grootste groep Nederlanders die je het minste hoort in het debat.

In deze publicatie van Cordaid belichten zij de kernpunten en eerste resultaten uit het traject. Het uitgebreide onderzoek vind je hier: Cordaid_Onderzoek_Migratie-en-ontwikkeling-NL

Conferentie

Op 13 december organiseerde Cordaid in samenwerking met Partos en andere partners de conferentie  ‘een positief verhaal over migratie en ontwikkeling’. Een gemêleerd publiek van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, diaspora, journalistiek, politiek, de academische wereld, vrijwilligers en studenten kwam tijdens de conferentie samen om te spreken over dit nieuwe narratief en het belang van het bereiken van de middengroep. Ook werden er tijdens de conferentie ervaringen uitgewisseld uit Vlaanderen en Nederland.

Meer informatie

Op deze pagina van Cordaid vind je een verslag van deze conferentie en een video waarin een paar van de sprekers aan het woord komen.