yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Blog

Duurzame bedrijfsvoering NGOs: ‘Walk the Talk!’

Per definitie werken ontwikkelingsorganisaties op alle fronten aan duurzame ontwikkelingsdoelen, extern en intern. Veel aandacht in Partos verband gaat uit naar kennis, leren en innovatie in het primaire proces: hoe kunnen we zoveel mogelijk impact maken? Minder aandacht hebben we tot nu toe gegeven aan de duurzame bedrijfsvoering. Tijdens het afgelopen Partos Kennis Café: MVO binnen ontwikkelingsorganisaties, op 12 april brachten we daar verandering in. Mede ingegeven door nieuwe ontwikkelingen, zoals in reisgedrag en vanwege het hybride werken. We vinden MVO ook belangrijk. Zoals we in ons jaarplan zeggen: Walk the Talk!

28 april 2022

Het leerzame en inspirerende Partos Kenniscafé over MVO leverde verschillende interessante documenten op: de presentaties van PWC en Woord en Daad, een zeer lezenswaardig artikel van Mark Kirkels en Chris Soebroto en de Handreiking van Partos.

Deze bronnen geven al enkele nuttige tip, formats, tools en dergelijke. Een belangrijke uitkomst van de bijeenkomst is dat we een geactualiseerde versie van de Handreiking MVO van Partos willen maken, waarbij we graag gebruik maken van het aanbod tot pro bono ondersteuning door PWC. We denken nu aan de volgende componenten: 

  • Een kernachtig overzicht van MVO/ESG ontwikkelingen (met de nodige bronnen)
  • Hulpmiddelen bij het opzetten, invoeren, implementeren, monitoren en doorontwikkelen van een MVO beleid
  • Best practices.

Andere suggesties die naar voren kwamen waren om de MVO aspecten binnen Partos 9001 te actualiseren en een gezamenlijke inzet voor klimaat.

Partosleden kunnen actief meedoen aan de vervolgstappen. Neem gerust contact op met Bart Romijn bij interesse of vragen!