yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

Partos 9001 aangepast naar aanleiding van verplichting pre-employment screening binnen subsidiekaders

In de SEAH-kamerbrief (Sexual Exploitation, Abuse and Harassment) van 11 juli jl. laat minister Schreinemacher weten dat met ingang van 1 juli 2023 het screenen van personeel bij werving (‘pre-employment screening’) verplicht wordt gesteld binnen de nieuwe subsidiekaders. Pre-employment wordt gezien als een goede manier om integriteitsschendingen binnen een organisatie (proberen) te voorkomen.  

15 augustus 2023

Voor het ministerie zal de Roadmap Screening, die door onze sector is ontwikkeld, de basis vormen waarop zij het screeningsbeleid van de organisaties beoordeelt. In overleg met het ministerie is de Roadmap deze zomer uitgebreid met informatie over het sectorspecifiek referentieprofiel dat bij de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) hoort. De andere teksten en voorbeeldteksten krijgen momenteel ook een update. De verwachting is dat de Roadmap 2.1 half september online staat. 

Partos heeft op basis van bovenstaande de vereisten voor de Partos 9001-certificering aangevuld met een nieuwe clausule waarin vermeld wordt dat ook voor de Partos 9001 een pre-employment screening op basis van de Roadmap Screening 2.1 een vereiste is (zie paragraaf 7.1.2. van de Partos 9001-tekst). Daarnaast is ook het zelfevaluatieformulier aangepast.  Hier kun je alle documenten downloaden. 

Met het ministerie hebben we afgesproken dat leden die Partos 9001-gecertificeerd worden ook hiervoor een vrijstelling krijgen van de ORIA (Organizational Risk and Integrity Assessment), die het ministerie verplicht stelt. Dit scheelt onze leden dus tijd. We zijn dan ook blij dat we deze afspraak voor onze leden hebben kunnen maken.  

Leden die nu al Partos 9001-gecertificeerd zijn, krijgen eenmalig een vragenlijst van het ministerie over pre-employment screening. Bij verlenging is dit niet meer nodig.  

Is je organisatie nog niet Partos 9001-gecertificeerd? Dan is dat nu misschien een goed moment om dat te regelen. Hier vind je meer informatie of je kunt contact opnemen met Liana Hoornweg (liana@partos.nl).