yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Partos reactie doorrekeningen CPB

De vandaag gepubliceerde CPB-doorrekeningen laten grote verschillen tussen de verkiesbare politieke partijen zien. Waar de VVD rechtsaf slaat en ontwikkelingssamenwerking nagenoeg volledig afschaft, investeren GroenLinks/PvdA en D66 het meest, gevolgd door de ChristenUnie. Wat daarbij opvalt is dat beloftes uit de verkiezingsprogramma’s niet volledig door vertaald worden in deze doorrekeningen. Dit is het duidelijkst voor het CDA en Volt. Van het  hogere budget voor ontwikkelingssamenwerking in hun verkiezingsprogramma, is in deze doorrekening niets terug te zien.

08 november 2023

Bron: CPB

VVD & JA21

De VVD en JA21 beperken ontwikkelingssamenwerking tot het verlenen van noodhulp, verplichte internationale bijdragen en opvang van vluchtelingen in de regio. De VVD buigt per saldo 5,5 mld euro om op internationale samenwerking. 

“Terwijl de noden in de wereld ongekend hoog zijn, tal van internationale conflicten een hoogtepunt bereiken en de klimaatcrisis dagelijks miljoenen slachtoffers maakt, besluit de VVD om het ontwikkelingsbudget nagenoeg volledig af te schaffen. Als de VVD dit voornemen serieus wil doorzetten, dan brengt zij Nederland op het internationale toneel ongekende schade toe. Deze stap is wereldvreemd, laat de mensen die met grote armoede te maken hebben wereldwijd aan hun lot over én ondermijnt de Nederlandse geopolitieke- en handelspositie”. Liana Hoornweg

GroenLinks/PvdA en D66

GroenLinks/PvdA en D66 investeren het meest in ontwikkelingssamenwerking en -belangrijk- maximeren de dekking van asielkosten uit het ontwikkelingsbudget. Omdat de doorrekening is gedaan op basis van de voor ontwikkelingssamenwerking desastreuze Voorjaarsnota, is de maximering van de dekking van de asielkosten uit het ontwikkelingsbudget niet voldoende om deze toerekening op een acceptabel niveau te brengen. Daardoor verdwijnt een aanzienlijk deel van de extra investering die gedaan wordt de komende jaren in het gat dat de asieltoerekening heeft geslagen in de OS-begroting.  

ChristenUnie

ChristenUnie heeft nagelaten de maximering van de dekking van asielkosten uit het ontwikkelingsbudget mee te nemen bij deze doorrekening, ondanks heldere teksten uit het verkiezingsprogramma. Daardoor verdwijnen hun investeringen de komende jaren vrijwel volledig in de gaten die de asieltoerekening heeft geslagen in het OS-budget.

CDA & Volt

Voor CDA en Volt geldt zelfs dat de in het verkiezingsprogramma aangekondigde investering in ontwikkelingssamenwerking (CDA 0,7%, Volt zelfs 1% van het BNI) niet is meegenomen in deze doorrekening. Zij blijven in de CPB-cijfers steken op het basispad, dat gebaseerd is op de voor ontwikkelingssamenwerking desastreuze voorjaarsnota van afgelopen jaar.

Al met al maken deze doorrekeningen duidelijk dat de verkiezingen van 22 november écht belangrijk zijn, ook voor ontwikkelingssamenwerking en de positie van Nederland in de wereld.