yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Nieuws

Verkiezingscampagne: Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid

De verkiezingscampagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid’ is een initiatief van meer dan 50 maatschappelijke organisaties. Omdat wij vinden dat het anders moet. Menselijker, rechtvaardiger en duurzamer. Het is tijd voor een ander klimaat. Letterlijk én figuurlijk. In ons manifest roepen we de aanstaande politieke leiders op om te gaan staan voor menselijkheid en rechtvaardigheid. Voor de problemen van vandaag en morgen. Voor mensen binnen en buiten Nederland.

07 november 2023

Manifest

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Eén ding is duidelijk: er moet echt iets veranderen! De klimaatcrisis, wooncrisis, toenemende ongelijkheid en conflicten die mensen van huis en haard verdrijven, vragen om politieke leiders die staan voor rechtvaardigheid en humaan beleid. Een hele lichting politici maakt nu plaats voor nieuwe politieke leiders, maar het is niet vanzelfsprekend dat zij ook daadwerkelijk een andere koers gaan varen.

Voor ons allemaal is dit een kans om in de stemhokjes te kiezen voor een ander klimaat. Letterlijk én figuurlijk. Het moet menselijker, rechtvaardiger en duurzamer.

Waarom nu een ander klimaat?

De extreme ongelijkheid in Nederland en in de rest van de wereld wordt versterkt door politieke keuzes. Het zijn keuzes waarbij de belangen van grote bedrijven en hun aandeelhouders zwaarder wegen dan die van burgers. Keuzes die ervoor zorgen dat verschillende crises in stand worden gehouden, in plaats van tegengegaan. Dat de mensen die het minst hebben bijgedragen aan het veroorzaken van de problemen, de zwaarste lasten dragen. Het is de hoogste tijd om deze ongelijkheid structureel aan te pakken.

Het is geen probleem van de toekomst of van ver, de crisis is nu en overal.

Wereldwijd zijn de catastrofale gevolgen van klimaatverandering en toenemende ongelijkheid steeds meer merkbaar. Het is geen probleem van de toekomst of van ver, de crisis is nu en overal. Overstromingen, bosbranden en droogte bedreigen de bestaanszekerheid van miljoenen mensen over de hele wereld. Naast aanhoudende conflicten en oorlogen, zorgt klimaatverandering voor steeds meer mensen op de vlucht. Ook in Nederland hebben we steeds vaker te maken met de realiteit van klimaatverandering.

Het is tijd voor ambitieus en rechtvaardig beleid

Ambitieus en rechtvaardig beleid dat de belangen van mensen vooropstelt, vereist een ander politiek klimaat. Een klimaat waarbij iedere stem even zwaar meetelt. Met politieke leiders die met lef de problemen van vandaag en morgen aanpakken, vanuit solidariteit. Zonder te vertragen, de ongelijkheid te vergroten of mensen uit te sluiten.

Ambitieus en rechtvaardig beleid dat de belangen van mensen vooropstelt, vereist een ander politiek klimaat.

Een ander en eerlijk klimaat bereiken we met beleid waarin de sterkere schouders de zwaardere lasten dragen. Een beleid waarin niet alleen economische groei, maar de natuur, gezondheid, economische gelijkheid en inclusie net zo belangrijk zijn. Waar we de economie verduurzamen, met behoud van werkgelegenheid. Waar we investeren in vrede. Waar iedereen mee kan doen, ongeacht positie in de samenleving. Waar we echt allemaal gelijk zijn en gelijke rechten hebben.

Het is hoog tijd dat politieke leiders rechtvaardigheid als startpunt nemen, wanneer ze keuzes maken die impact hebben op de mensen in en buiten Nederland. De tijd is aangebroken dat Nederland kiest voor een ander klimaat dat eerlijker en duurzamer is voor iedereen.

Wat kun jij doen?

Laat 12 november je stem horen tijdens de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam, en stem op 22 november voor verandering. Want de keuzes die we nu maken, bepalen in wat voor land we zullen leven. Samen zorgen we ervoor dat politici het roer omgooien; met oog voor mens, natuur en de toekomst.