yellow shape

‘Strategische partnerschappen; Samen voor nieuwe uitdagingen’

Persbericht | Partos feliciteert de 25 allianties, onder wie veel leden, met het nieuwe strategische partnerschap dat zij aangaan met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vandaag maakte het ministerie de selectie bekend.

30 januari 2016

We zijn verheugd met deze samenwerking. Partos zal haar leden zoveel mogelijk ondersteunen bij het vormgeven en invullen van dit partnerschap. Met name een inzet op innovatie krijgt daarin speciale aandacht. Tegelijkertijd betreuren we het ook dat goede organisaties niet in aanmerking komen; dat is pijnlijk en laat veel kapitaal onbenut. – Bart Romijn, directeur van Partos.

Strategische heroriëntatie en inzet op innovatie zijn essentieel in het huidige tijdsgewricht. Dat geldt zowel voor de organisaties die deelnemen aan de strategische partnerschappen als voor degenen die er helaas buiten vallen. “Voor al deze organisaties breekt een uitdagende tijd aan. Voor de eerste groep geldt dat zij met behoud van hun eigen rol een optimale samenwerking met het ministerie aangaan. Partos wil hen daarbij ondersteunen vanuit onze positie als branchevereniging. Verbinden voor vernieuwing en impact staat hierin centraal. Zoals door co-creatie te bevorderen en verbindingen te leggen met nieuwe spelers en met vernieuwers van  buiten de ontwikkelingssector”, licht Bart Romijn toe.

“Maar ook door het stimuleren van nieuwe toepassingen zoals bijvoorbeeld het optimaal benutten van rapporteren via open data. Niet alleen voor verantwoording maar ook voor communicatie, bijsturing van activiteiten en beleidsbeïnvloeding. Inhoudelijk steken veel van de partnerschappen op specifieke thema’s in. Deze willlen wij verbinden ter versterking van beleidscoherentie voor ontwikkeling. Want dat schiet in Nederland echt nog tekort en verdient aandacht van het gehele kabinet en niet alleen van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking”, stelt Bart Romijn.

Tegelijkertijd zijn er minstens evenzoveel organisaties en allianties waarvan de aanvraag is afgewezen. Voor hen breken minstens zo uitdagende tijden aan. Ook voor deze organisaties staat Partos klaar. Niet alleen door te helpen zoeken naar alternatieve financieringsbronnen en –vormen en steun bij zorgvuldig en succesvol reorganiseren, maar ook – via de Partos Innovatie Hub. Door samen te zoeken naar nieuwe werk-, organisatie- en samenwerkingsvormen die de effectiviteit en veerkracht van de organisaties versterken.

PARTOS
Partos is de branchevereniging voor Internationale Samenwerking in Nederland, met 115 leden, particuliere ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op terreinen als armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Partos behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden en geeft daarin prioriteit aan samenwerking, innovatie en impact voor inclusieve, duurzame ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op: www.partos.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aase Kretzschmar, Communicatie & Voorlichting, Partos. Via: 020 – 320 9901 of via 06 – 414 83 871.