yellow shape
Publicatie

Beyond Cotonou: De toekomst van Europese ontwikkelingssamenwerking

De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Afrika is grotendeels gebaseerd op het Cotonou-verdrag, dat in 2000 is afgesloten. In 2020 liep dit verdrag af. Wat gaat er gebeuren na Cotonou? Waar liggen de kansen en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag? Dat staat centraal in de Ready for Change publicatie ‘Beyond Cotonou: European Development Cooperation after 2020, A perspective for CSOs’ uit november 2016.

De discussie over hoe een nieuw partnerschap er na 2020 uit moet zien, barstte al vroeg los, maar in Nederland ware er betrekkelijk weinig ngo’s die zich in deze discussie manifesteerden. De paper ’Beyond Cotonou’, geschreven door Kaleidos Research in opdracht van Ready for Change, betoogt waarom het juist belangrijk is dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties zich in het debat mengen. Een speciale rol is weggelegd voor de Sustainable Development Goals (SDGs), waar Building Change, voorheen Ready for Change, zich hard voor maakt. Het paper biedt concrete perspectieven hoe een toekomstig partnerschap aan het behalen van deze doelen zou kunnen bijdragen. 

“Of je als maatschappelijke organisatie nu aan klimaatverandering, gezondheid, migratie of voedselzekerheid werkt, deze EU-ACP relaties zijn van groot belang.” – Ries Kamphof, Kaleidos Research

Over Ready for Change

Partos, Woord en Daad en de FMS stimuleren door middel van Ready for Change maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid om gezamenlijk een ambitieuze en coherente implementatieagenda voor de Sustainable Development Goals (SDGs) te realiseren. Samenwerking is cruciaal: een brede maatschappelijke en politieke steun voor de implementatie van de SDGs is namelijk niet vanzelfsprekend. Door deze verschillende partijen bij elkaar te brengen beoogt het project kennisuitwisseling en samenwerking te faciliteren. Ready for Change heet inmiddels Building Change.