yellow shape
Publicatie

Future explorations: Adapt, Counteract or Transform

Welke trends en onzekerheden hebben de meeste impact op de toekomst van ontwikkelingssamenwerking? Om deze en andere gerelateerde vragen te beantwoorden zette Partos een team van future explorers op. Het team van zo’n 35 verkenners destilleerde vier toekomstscenario’s en een vijfde scenario: A Future We Want. Het eindresultaat kun je lezen in de publicatie ‘Adapt, Counteract or Transform. The future of Dutch development cooperation.’

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook die van ontwikkelingssamenwerking. Om deze veranderingen te duiden en te interpreteren startte Partos het traject van een toekomstverkenning. Met als doel om alle stakeholders in ontwikkelingssamenwerking veerkrachtig en flexibel te maken voor de toekomst.

Samen met Perspectivity organiseerde Partos deze toekomstverkenning, die gebaseerd is op ‘transformative scenario planning’. Hierbij worden scenario’s niet alleen gebruikt om de toekomst te begrijpen en ons hierop aan te passen, maar ook om die te veranderen en uit te dagen. Het biedt een manier om onszelf en de relaties met elkaar te veranderen en daarmee het systeem waar we deel van uit maken. Binnen het proces van transformative scenario planning is het van belang om actoren met verschillende achtergronden te betrekken. Daarom heeft Partos een diverse verkenningsgroep opgezet, om over zoveel mogelijk ‘perspectieven’ te beschikken. In 2017 riep Partos iedereen op een online inquiry in te vullen. Zo’n honderd personen hebben dit gedaan. Met deze verzamelde data gingen de toekomstverkenners aan de slag. Het eindresultaat kun je hieronder lezen in ‘Adapt, Counteract or Transform. The future of Dutch development cooperation.’ Dit rapport werd op 12 april 2018 overhandigd aan Christiaan Rebergen (Directeur-Generaal Internationale Samenwerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) tijdens de Algemene Ledenvergadering van Partos.