yellow shape
Werkgroep

Partos werkgroep integriteit

Partos ondersteunt haar leden bij het inrichten en versterken van hun organisaties als integere organisaties, en heeft daarvoor een aantal producten, diensten en activiteiten ontwikkeld. Een van die activiteiten is de Partos werkgroep integriteit. Een werkgroep die bestaat uit integriteitsmedewerkers van lid-organisaties. Binnen deze groep wordt geadviseerd en kennis uitgewisseld over voorkomende integriteitskwesties. Een ander doel is het gezamenlijk leren over allerlei aspecten van handhaving en het moreel leerproces. De werkgroep kent ook een informerende rol ten behoeve van de inzet van Partos als het gaat om de versterking van Partos-leden als integere organisaties.

Onderwerpen die voorbij komen in de werkgroep integriteit zijn:

  • Hoe geven we invulling aan de afspraken die gemaakt zijn? Denk bijvoorbeeld aan de afspraken welke zijn vastgelegd in de Partos Gedragscode.
  • Hoe om te gaan met anonieme meldingen?
  • Proactief en transparant communiceren over meldingen, met aandacht voor privacy en veiligheid van alle betrokkenen.
  • Hoe maken wij als organisaties werk van raciale gelijkheid en diversiteit?

Deelnemen aan de werkgroep integriteit?

De werkgroep komt ongeveer eens per maand bijeen en staat open voor nieuwe leden. Wil je meer informatie? Neem dan contact op.