Building Change

 

Met trots werken Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad sinds 2014 intensief samen om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroadMet ‘Building Change’, het vervolg op 'Ready for Change', werken we verder aan het verwezenlijken van deze visie: een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid. Meer over Building Change...Nieuws

Adopteer een SDG

Building Change gaat Kamerleden vragen een specifieke SDG te adopteren. De Kamerleden worden vervolgens aangemoedigd deze SDG als leidraad te nemen bij hun werkzaamheden en hun werk te zien door deze SDG-bril. Aan het einde van de adoptieperiode van zes maanden organiseren we een bijeenkomst waar Kamerleden de gelegenheid krijgen om hun inzet van de achterliggende zes maanden op hun specifieke SDG te presenteren. Natuurlijk verwachten we dat de Kamerleden in deze zes maanden meermaals refereren naar ‘hun’ SDG in debatten en via de (sociale) media. Lees meer!

SDG-rapportage Nederland: Duurzame ontwikkeling vraagt ambitieuze aanpak

Wat doet Nederland om de Sustainable Development Goals (SDGs) te bereiken? Voor de allereerste keer schetste de zogenaamde ‘Dutch Diamond’ - de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen én jongeren - ieder voor zich én gezamenlijk een beeld van de Nederlandse uitvoering van de SDGs. Uit de rapportage blijkt dat er waardering is voor de Nederlandse inzet op een aantal thema’s, maar ook dat er grote zorgen zijn.

 

 

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad voor nieuw beleid

Voor de allereerste keer schetsten de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en jongeren ieder voor zich én gezamenlijk een beeld van de Nederlandse uitvoering van de SDGs. Naast waardering en zorgen over de Nederlandse inzet op een aantal thema’s, gaat deze rapportage ook in op de rol van ons eigen beleid en regelgeving in het behalen van de SDGs. José van de Water van Foundation Max van der Stoel (FMS), beargumenteert namens Building Change dat met toetsing van nieuw beleid en wetgeving aan de SDGs, we de eventuele negatieve gevolgen op duurzame ontwikkeling kunnen voorkomen en beleid zo juist kan bijdragen aan het behalen van de SDGs. Lees verder...

 

Partos naar New York met SDG-rapportage

In juli gaat Partos naar het High Level Political Forum in New York, met de SDG-rapportage onder de arm. 

Eerste Nederlandse SDG-rapportage

Wat doet Nederland om de Sustainable Development Goals (SDGs) te bereiken? 

SDG Charter Gateway: Join us in action!

Spread the word and join us on the SDG Gateway by SDG Charter.
Over Building Change

Sinds 2014 werken Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad intensief samen om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Wij pleiten voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad.


‘Building Change: Global Goals at Home and Abroad’ is ons nieuwste initiatief en vormt een vervolg op 'Ready for Change? Global Goals at home and abroad'. Hiermee gebruikten we in 2016 het Nederlandse EU-voorzitterschap om de noodzaak voor een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) stevig op de Nederlandse en Europese (politieke) agenda te zetten. Met resultaat! We slaagden erin om een grote groep maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, milieuorganisaties en (sociale) ondernemingen samen te brengen. We namen een gezamenlijke positie in over wat we verwachten van Nederland en de Europese Unie om de SDGs daadwerkelijk in 2030 te bereiken.

 

Met ‘Building Change’ werken we verder aan het verwezenlijken van deze visie: een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid. Om dit te realiseren is samenwerking met nog meer partijen, zoals bedrijven en financiële instellingen, essentieel. Al deze partijen willen wij bij elkaar brengen op drie belangrijke thema’s: klimaat, financiën en internationale handel. Want hier zijn doorbraken om nodig tot duurzame ontwikkeling te komen. Ons doel? Gezamenlijk een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo deze doorbraken te realiseren.

 

‘Building Change’ wordt uitgevoerd door een gemotiveerd en ervaren team (v.l.n.r. op de foto):

  • Gerjan Agterhof (Woord en Daad)
  • Evert-Jan Brouwer (Woord en Daad) - projectcoördinator
  • Koos de Bruijn (Partos)
  • Alette Paul (Woord en Daad)
  • Linde-Kee van Stokkum (FMS)

Meer weten?
Neem dan contact op met projectcoördinator Evert-Jan Brouwer via e.brouwer@remove-this.woordendaad.nl.