yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

Terugblik: Algemene Ledenvergadering en Jaarverslag 2021

21 april 2022 vond de eerste fysieke ALV in tijden weer plaats in Den Haag. Het was een vruchtbare ALV, met interessante gasten en belangrijke inzichten en reacties vanuit onze leden. In vogelvlucht gingen we door het jaarverslag 2021 heen, hoorden we meer over het consultatietraject rond de nieuwe beleidsnota door Birgitta Tazelaar en werden we meegevoerd in een inspirerende presentatie over Shifting Power  & Participatory grantmaking van Zohra Moosa van Mama Cash.

PARTOS JAARVERSLAG HIGHLIGHTS 2021
28 april 2022

Nieuw lid Macheo

We verwelkomen Macheo als nieuw lid van Partos. Macheo is gestart in 2005 in Kenia en richt zich op kwetsbare kinderen. Ze bereiken ongeveer 50.000 kinderen per jaar met 150 lokale medewerkers. 

Nieuwe bestuursleden

Anna Timmerman en Jannemiek Evelo zijn verkozen tot nieuw bestuursleden bij Partos. Anna is directeur van vredesorganisatie PAX. Zij benoemt het belang van vredesopbouw in de ontwikkelingssector. Anna komt zelf uit de mensenrechtenhoek en is feminist. Ze brengt deze perspectieven graag in. Jannemiek is directeur van Choice for Youth and Sexuality, een jongerenorganisatie die werkt op het gebied van sexuele en reproductieve gezondheid van jongeren. Zij wil als directeur van een jongerenorganisatie graag het perspectief van de jongeren in het Partos bestuur inbrengen. Als jonge, kleine en dynamische organisatie vinden zij innovatie in de sector belangrijk. Het kritisch reflecteren over de rol van de sector is ook iets wat zij graag in het bestuur inbrengt. 

Terugblik op 2021

Tijdens de ALV werden het jaarverslag en de jaarrekening gepresenteerd door Sera Koolmees (communicatie Partos) en Ariette Brouwer (directeur Simavi en penningmeester bestuur Partos). Het jaar stond in het teken van adaptiviteit: niet alleen reageren op ontwikkelingen, maar ook zelf richting geven aan de toekomst. De toekomstverkenning die samen met leden en partners is opgepakt, gaf veel aanknooppunten voor nieuwe handelingsperspectieven. Vanuit Lobby is er stevige inzet gepleegd rondom de Tweede Kamerverkiezingen en het regeerakkoord. Ook werd in 2021 het nieuwe leren & innoveren programma gelanceerd in de vorm van de Partos Innovation Hub. Het communicatieteam maakte een nieuwe website en organiseerde tal van bijeenkomsten voor het communicatienetwerk. Uiteraard vond in oktober het jaarlijkse Innovation Festival plaats.

Het jaarverslag en de jaarrekening werden door de ALV aangenomen. Ondanks de coronacrisis is er veel werk verzet door Partos en haar leden in 2021. Bekijk hier de samenvatting van het jaarverslag!

Integriteit

Bart Romijn gaf een update van lopende zaken in 2022. Hij benadrukte het belang om aandacht te houden voor integriteit. De afgelopen jaren hebben lid-organisaties hier grote stappen in gezet, maar het blijft een belangrijk thema om continu op door te ontwikkelen en samen op te leren als organisatie. Partos biedt regelmatig diensten en trainingen aan op het gebied van integriteit. Hier vind je een helder overzicht.

Shifting Power

In 2021 is de Dream paper Shifting power opgesteld samen met de Community of Practice waar 135 organisaties aan deelnemen. In de publicatie wordt onderzocht hoe we kunnen werken aan transformatie van de bestaande machtsongelijkheid in internationale relaties in de sector. Machtsongelijkheid is ook terug te zien in de werking van de verantwoordingsmechanismen in het subsidiekader van de strategische partnerschappen. Hoe kunnen we gelijkwaardiger samenwerken? Thema’s als taalgebruik, financiële mechanismen en programmavoering worden verkend in de publicatie. Op 17 mei is er een Shift the Power lab gepland waarin verder onderzocht wordt wat we kunnen doen om de machtsongelijkheid te herstellen. Leden worden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de Shift the Power Lab. 

Klimaatrechtvaardigheid

Diverse Partosleden zijn actief op klimaatrechtvaardigheid. Samen met kwartiermaker Adrie Papma heeft Partos een transitietraject ontworpen rond het thema Climate justice: de negatieve effecten van klimaatverandering komen vooral bij arme groepen terecht, maar de investeringen en subsidies bereiken vaak niet de mensen die ze het hardst nodig hebben. Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we ongelijkheid en onrecht aanpakken. Partos wil met de leden kijken hoe we hier zo sterk mogelijk op kunnen samenwerken voor meer impact. 

Mama Cash’s efforts to ‘share power’

Zohra Moosa, directeur Mama Cash, gaf een indrukwekkende presentatie over twee experimentele trajecten binnen Mama Cash. Ze sprak over Participatory Grantmaking (PGM) en Shifting to Co-executive director model. PGM houdt in dat mensen uit de doelgroep zelf zeggenschap hebben over de toekenning van fondsen aan verschillende projecten. Zohra beschreef het traject dat zij doorlopen hebben om te komen van het toewijzen van subsidies door Mama Cash naar het laten beheren van de fondsen door adviseurs uit de doelgroep zelf. Shifting to Co-executive director model speelt in op de verandering van de management structuur naar twee directeuren, één in het zuiden en één in Nederland, om de verdeling van macht eerlijker te maken. Ook op dit onderwerp heeft Mama Cash veel onderzoek gedaan naar bestaande modellen en uitgewisseld in Communities of Practices. Zohra vertelde over de belangrijkste conclusies van dit traject. 

Beleidsnota

Birgitta Tazelaar, plaatsvervangend DGIS, vertelt over het proces van de nieuwe beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De nota BHOS zal bestaan uit 3 onderdelen: Handel, Hulp en een Nexus waar hulp en handel samenkomen. Belangrijke thema’s in de beleidsnota, zijn naar verwachting verduurzaming en digitalisering. Ook komt er waarschijnlijk additionele financiering: Covax, Klimaat en Opvang in de regio. Wat opviel in de internetconsultatie, maar ook in de decentraal georganiseerde fysieke consultatiesessies is dat er veel aandacht is voor handel. Om daar tegenwicht tegen te bieden vindt mogelijk de komende weken nog een specifieke sessie met het maatschappelijk middenveld plaats.