yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Blog

Op weg naar een goed integriteitssysteem

23 maart 2022

Partosleden hebben zich verbonden aan de waarden die in de Partos Gedragscode worden genoemd. Eén van de punten die genoemd wordt in de Gedragscode is het hanteren van een goed werkend integriteitssysteem. Dat dit niet eenvoudig is, bleek maar weer eens op het integriteitsevent dat we op 10 maart 2022 samen met Goede Doelen Nederland organiseerden. Tijdens het event presenteerden we o.a. een onderzoek naar de aandacht die aan integriteit wordt besteed in de jaarverslagen, één van de verplichtingen uit de Gedragscode. Om te weten wat je nu precies in een jaarverslag moet/kan vermelden, kun je de Handreiking Externe Verantwoording erop nalezen.

Hieronder vind je ook een overzicht van ons verdere aanbod van handige documenten, producten en diensten op integriteitsgebied.

Overzicht van de ontwikkelde producten

Handreiking Integriteitssysteem 
Geeft antwoord op de vraag hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht 

Handreiking Externe Verantwoording 
Over het transparant en eenduidig periodiek extern rapporteren over integriteit.

Roadmap Screening 
Helpt organisaties bij het aanscherpen van het screeningsproces n.a.v. integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers.

Sectorspecifieke referentiecheck  
Brengt in kaart welke functies specifiek aandacht vragen in relatie tot integriteitsissues en wordt gebruikt bij een aanvraag van een VOG.

Overzicht van de aangeboden diensten

Goede Doelen Nederland en Partos hebben een breed pakket aan diensten op het gebied van integriteit samengesteld. Er zijn afspraken met vier aanbieders gemaakt die een korting bieden of een speciaal tarief hanteren. Hiermee kunnen leden hun integriteitssysteem (verder) inrichten en optimaliseren. Ook helpen de diensten bij het naleven van de normen van de Erkenningsregeling en de Partos gedragscode op dit gebied.

Gimd 

 • Klokkeluidersmeldpunt 
 • 24/7 hulplijn
 • Externe vertrouwenspersoon*
 • Onderzoek naar schendingen* 
 • Analyse van/advies over de inrichting van het integriteitssysteem* 
 • Opvang en begeleiding slachtoffers interpersoonlijke schendingen* 
 • Mediation*

KPMG 

 • Onderzoek naar schendingen* 
 • Analyse van/advies over de inrichting van het integriteitssysteem* 

BING 

 • Onderzoek naar schendingen* 
 • Begeleiding moreel beraad* 

Nyenrode 

 • Analyse van/advies over de inrichting van het integriteitssysteem* 

Klik hier voor de pagina met overzicht van diensten op het gebied van integriteit. Voor diensten met een * heb je inloggegevens van Goede Doelen Nederland nodig of je kunt, als Partoslid, de informatie opvragen bij Mariska Keizer van Partos. Klik hier voor de overzichtspagina van Partos rond integriteit.  

Overzicht van de aangeboden trainingen

 • Een gratis online cursus integriteit in een Nederlandstalige en Engelstalige versie. Het wachtwoord is: partosgdn. 
 • Leer met elkaar dilemma’s bespreken 
 • Word gecertificeerd vertrouwenspersoon met de ‘Vertrouwenspersoon Basistraining’ 
 • Hoe geef ik integriteit praktisch inhoud als goed doel? 
 • Integriteitsfunctionaris – rollen, taken, beleid en instrumenten 
 • Training moreel oordeelsvorming (voor directeuren, via Partos) 
 • Ontwikkel je visie op integriteit (voor directeuren) 

Op de websites van Goede Doelen Nederland en in de Partos agenda kun je zien welke trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten momenteel gepland staan.  

Overzicht van overige bijeenkomsten en documenten

 • Een uitwisselingsbijeenkomst over integriteit met steeds wisselende thema’s (via Goede Doelen Nederland) 
 • Moreel beraad voor directeuren (via Partos, zie Partos agenda) 
 • Werkgroep integriteit voor Partosleden (online, 1 keer per 2 maanden), aanmelden kan via Mariska Keizer van Partos 
 • Werkgroep integriteit voor leden van Goede Doelen Nederland (1 keer per kwartaal), aanmelden kan via Anjelène van Vliet van Goede Doelen Nederland 
 • Interne gedragscode van Partos, dus de gedragscode die geldt voor Partosmedewerkers. Deze kan als inspiratie dienen. Uiteraard moet deze aangepast worden naar de eigen organisatie.