yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Blog

Bart Romijn | Koorddansen op grote hoogte

Fascinerend, het werk van onze leden. Niet alleen vanwege de inhoud. Het is vooral de manier waarop organisaties werken, in de meest complexe en weerbarstige situaties, met bovendien tal van onverwachte problemen. Overdreven? Denk maar eens aan het opereren in fragiele staten en conflictgebieden, zoals Afghanistan en de Sahel regio. Het is koorddansen op grote hoogte, waarbij er lang niet altijd een vangnet is.

18 november 2021

Effecten van Covid

De lockdown vormt hierbij nog een extra complicerende factor. Ik heb het hier niet alleen over onze lidorganisaties. Het geldt bij uitstek voor hun partnerorganisaties. In oktober verscheen het rapport van Epic Africa ‘The impact of COVID-19 on African civil society organizations: Ongoing uncertainty and a glimmer of optimism’. Het betreft het tweede onderzoek sinds de uitbraak van Covid, waarbij de effecten van de pandemie op ruim 1000 organisaties uit 46 Afrikaanse landen zijn geïnventariseerd. Waren de consequenties voor de maatschappij, inclusief op maatschappelijke organisaties, direct na de uitbraak van de pandemie al ingrijpend, de sociale en economische destabilisering heeft zich daarna nog verder uitgebreid. Een paar cijfers uit het lezenswaardige rapport. Nagenoeg alle (97,8%) organisaties zagen zich hun werk ernstig belemmerd. Twee derde van de organisaties heeft te maken met aanzienlijk inkomstenverlies, terwijl kosten stijgen, en ervaart dat de continuïteit van de organisatie in acuut gevaar is. Ruim een derde van de organisaties heeft een of meer medewerkers die positief getest zijn op Covid, en 7,6% van de organisaties meldde een of meer overlijdensgevallen ten gevolge van Covid.

Respons van organisaties

Mochten dit schokkende feiten zijn, de organisaties laten zich niet uit het veld slaan. Veel van hen hebben de activiteiten kunnen aanpassen als respons op de pandemie en hun samenwerking met andere organisaties geïntensiveerd. Een flink aantal organisaties heeft nieuwe financieringsbronnen weten aan te boren. Daarnaast heeft de crisis aangezet tot allerhande vernieuwing.

Leerbijeenkomst ‘Working in times of Covid-19’

Om in dit licht lessen te trekken en om te verkennen wat en waar nieuwe mogelijkheden zijn voor samenwerking organiseert Partos over deze ontwikkelingen op 13 januari een online bijeenkomst, met de nadruk op de geleerde lessen: Working in times of Covid-19 | Towards practical solutions & future proof African CSOs. De leerbijeenkomst is een van de activiteiten waarmee Partos haar leden – en in het verlengde daarvan hun partners – ondersteunt.

Zinvolle samenwerkingen voor vernieuwing

Met activiteiten waar je als individuele organisatie niet zo gauw aan toe komt of weinig middelen, capaciteit of tijd voor hebt. Door medewerkers van leden en anderen te verbinden en zo zinvolle samenwerkingen en netwerken te vormen voor vernieuwing, kunnen we anticiperen op nieuwe uitdagingen en kunnen we samen krachtig pleiten voor een samenhangend Nederlands beleid ten gunste van kwetsbare gebieden en groepen wereldwijd. Want uiteindelijk is dat de focus van ontwikkelingssamenwerking. Het samen optrekken op basis van zinvolle verbindingen om onze leden en hun partners te helpen “to punch above their weight” en hen als koorddansers op grote hoogte een vangnet te verschaffen.