yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Nieuws

Betrokkenheid bij internationale samenwerking: Activist Lab

Wereldburgerschap en engagement bij internationale samenwerking staan hoog op de agenda van Partos, met als doel meer mensen te betrekken bij mondiale vraagstukken. Hoe kunnen we eigentijdse vormen van mondiale solidariteit bevorderen en Nederlanders warm maken voor thema’s als ongelijkheid, armoedebestrijding, klimaatverandering en internationale samenwerking? Om deze vragen te adresseren, bouwt Partos aan een serie over best practices, gericht op betrokkenheid en wereldburgerschap, waarin diverse benaderingen van organisaties worden belicht om mensen te betrekken bij internationale samenwerking. Het doel van deze serie is kennisuitwisseling, inspiratie bieden en leren van elkaars ervaringen. Dit keer belichten we het inspirerende voorbeeld van Oxfam Novib: Activist Lab.

18 juni 2024

Activist Lab

Het Activist Lab van Oxfam Novib is een driedaagse training over campagne voeren voor jongeren tot 30 jaar. Aan het einde van de training worden deelnemers uitgenodigd om de opgedane vaardigheden direct in de praktijk te brengen met een eigen offline campagne op straat.

Netwerkinvestering

Oxfam Novib brengt zo jonge wereldverbeteraars in spe samen. Dat geeft zowel de organisatie als de jongeren de gelegenheid om hun netwerk te laten groeien. Die verbanden maken de beweging en organisatie van Oxfam Novib sterker. Bovendien is het een manier om talent te scouten, want met het aanbieden van de training bindt je deelnemers aan de organisatie die mogelijk in de toekomst als vrijwilliger of medewerker voor je aan de slag willen. Een training in een vaardigheid waar je als organisatie goed in bent is dus een waardevolle investering voor de lange termijn: netwerk, talent en effectiviteit groeien ervan.

Tips

  • Organiseer een (terugkerende) training in een vaardigheid waar je als organisatie goed in bent
  • Bind jongeren aan je door hen de gelegenheid te bieden om zich te ontwikkelen
  • Zet geleerde skills direct om in actie met een mini-campagne op straat