yellow shape
Activiteit

Wereldburgerschap: best practices voor betrokkenheid

Wereldburgerschap en engagement bij internationale samenwerking staat hoog op de agenda van Partos, met als doel meer mensen te betrekken bij mondiale vraagstukken. Hoe kunnen we eigentijdse vormen van mondiale solidariteit bevorderen en Nederlanders warm maken voor thema’s als ongelijkheid, armoedebestrijding, klimaatverandering en internationale samenwerking? Om deze vragen te adresseren, lanceert Partos een serie over best practices, gericht op betrokkenheid en wereldburgerschap, waarin diverse benaderingen van organisaties worden belicht om mensen te betrekken bij internationale samenwerking. Het doel van deze serie is kennisuitwisseling, inspiratie bieden en leren van elkaars ervaringen.