yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

De herziene Roadmap Screening staat online

Sinds juli 2023 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het screenen van personeel bij werving (‘pre-employment screening’) verplicht gesteld binnen de nieuwe subsidiekaders. Daarbij vormt de Roadmap Screening 2.1 de basis waarop de minister het screeningsbeleid van de organisaties beoordeelt.

Download hier de Roadmap Screening
14 december 2023

Aanpassingen in de Roadmap

De oude Roadmap stamde van enkele jaren geleden. In die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest, waardoor een herziening nodig was. Aan de Roadmap is informatie toegevoegd over het gebruik van het sectorspecifiek referentieprofiel dat bij de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) hoort. Verder zijn er twee hoofdstukken toegevoegd over het screenen van verschillende soorten vrijwilligers (waaronder ook bestuursleden vallen) en het screenen van medewerkers die nu al in dienst zijn. Alle andere teksten hebben ook een update gehad en de tekst is geheel AVG-proof gemaakt.

Ook een aanpassing in de Partos 9001 

Partos heeft op basis van bovenstaande de vereisten voor de Partos 9001-certificering aangevuld met een clausule waarin vermeld wordt dat ook voor de Partos 9001 een pre-employment screening op basis van de Roadmap Screening 2.1 een vereiste is (zie paragraaf 7.1.2. van de Partos 9001-tekst). Daarnaast is ook het zelfevaluatieformulier aangevuld. In ons Publicatie overzicht Partos9001 kun je alle documenten downloaden in het Nederlands en Engels.

Met het ministerie hebben we afgesproken dat leden die Partos 9001-gecertificeerd zijn een vrijstelling krijgen van de ORIA (Organizational Risk and Integrity Assessment), die het ministerie verplicht stelt. Dit scheelt onze leden veel tijd. We zijn dan ook blij dat we deze afspraak voor onze leden hebben kunnen maken.

Leden die nu al Partos 9001-gecertificeerd zijn, krijgen eenmalig een vragenlijst van het ministerie over pre-employment screening toegestuurd. Bij verlenging is dit niet meer nodig.

Is je organisatie nog niet Partos 9001-gecertificeerd? Dan is dat nu misschien een goed moment om dat te regelen. In ons Publicatie overzicht Partos9001 vind je meer informatie of je kunt contact opnemen met Mariska Keizer.