yellow shape
Publicatie

Roadmap Screening 2.1

De Roadmap Screening 2.1 helpt organisaties bij het aanscherpen van het screeningsproces op integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers

Download hier de Roadmap Screening 2.1

De Roadmap ondersteunt ook de sector als geheel om tot een meer standaard en uniform beleid te komen ten aanzien van dit screeningsproces, hierin een kwaliteitsslag te maken en hier een stevige preventieve werking vanuit te laten gaan. Daarnaast vormt de Roadmap de basis waarop het ministerie het screeningsbeleid van ontwikkelingsamenwerkingsorganisaties beoordeelt.

In het najaar van 2023 is de Roadmap geheel herzien. Er is o.a.informatie in opgenomen over het sectorspecifieke referentieprofiel die een aanvulling is op de Verklaring Omtrent Gedrag. Voor achtergrondinformatie over dit referentieprofiel kun je ook de notitie advies VOG erop nalezen. Daarnaast zijn er hoofdstukken toegevoegd over het screenen van diverse soorten vrijwilligers (waaronder ook bestuursleden) en het screenen van medewerkers die al in dienst zijn.