yellow shape
[EN] Innovation Hub Impact Story

Impact Story 17: SDG-doelen bereiken op lokaal niveau: de kracht van een digitaal zelfcontrole-instrument

Scores vergelijken en het volgende niveau bereiken: een digitaal zelfcontrole-instrument ontworpen door Karmath Subedi van Simavi bleek een belangrijke motivator voor lokale gemeenschappen om vooruitgang te boeken op weg naar SDG 6: veilig beheerde water- en sanitatievoorzieningen voor iedereen.

In deze serie belichten we de Innovation Impact Stories van onze leden. Zij delen hun projecten met een focus op nieuwe, innovatieve manieren om impact te maken en verandering te versnellen voor een betere wereld!

24 april 2024

SDG-doelen bereiken op lokaal niveau: de kracht van een digitaal zelfcontrole-instrument

Door Simavi

Benaderingen vinden om te monitoren, evalueren en leren

Maak kennis met Karmath Subedi, de monitoring-, evaluatie- en leerfunctionaris die voor Simavi in Nepal werkt. De afgelopen 4 jaar heeft Karmath de leiding genomen om ervoor te zorgen dat het WASH SDG sub-programmain Nepal zijn doelen bereikt, die gekoppeld zijn aan Sustainable Development Goal 6, water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Op programmatisch en nationaal niveau wordt de voortgang regelmatig gemeten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de indicatoren uit de JMP-ladder. Deze zijn ontworpen om de drinkwater-, sanitatie- en hygiëneniveaus in landen wereldwijd te benchmarken en te monitoren. Tot voor kort werd er echter nog geen gebruik gemaakt van lokaal aangestuurde terugkerende dataverzameling.

In 2022 zag Karmath tijdens een cross-learning bezoek aan Bangladesh hoe de gemeenschap zelf controleerde of de hygiënepraktijken werden nageleefd. Hierdoor geïnspireerd, bracht hij de aanpak terug naar Nepal en ontwierp hij een digitaal zelfcontrole-instrument om de voortgang van huishoudens op de JMP-ladder te volgen.

Zelfevaluatie door 1.746 huishoudens

Later dat jaar voerden WASH Alliance partners Simavi en Sahakarmi Samaj de eerste pilot uit van het zelfcontrole-instrument voor de gemeenschap. In totaal 87 gemeenschapsgroepen, bestaande uit 1.746 huishoudens, beoordeelden zichzelf op basis van globale indicatoren, wat leidde tot meer bewustzijn en empowerment. De beoordelingen werden uitgevoerd tijdens regelmatige bijeenkomsten van gemeenschapsgroepen, op flexvellen die actieve deelname door de aanwezigen mogelijk maakten.

Tegelijkertijd voerden gemeenschapsopvoeders de gegevens in via een mobiele app en op basis van hun antwoord kreeg elk huishouden een eindscore op een schaal van 4, samen met hun JMP-ladderstatus. Dit creëerde een gevoel van competitie onder de leden van de gemeenschap. Na de zelfevaluatie voerden 47 huishoudens bijvoorbeeld waterkwaliteitstests uit omdat dit een vereiste was voor het bereiken van de status “veilig beheerd”. Huishoudens scoorden niet alleen beter in de beoordeling, maar werden zich ook bewust van de kwaliteit van hun drinkwater en kregen de kans om indien nodig waterbehandelingsopties voor het huishouden toe te passen.

De impact van het vergelijken van scores

Het feit dat de leden van de gemeenschap hun scores vergeleken en het instrument gebruikten als motivator, was al een indicator van de doeltreffendheid van het instrument. Een tweede zelfevaluatieronde, 6 maanden later, bevestigde dit. Het percentage huishoudens dat veilig drinkwater gebruikt was gestegen van 13% naar 31%. Daarnaast daalde het percentage huishoudens dat water uit niet-verbeterde bronnen of oppervlaktewater gebruikte van 3% naar 0% en steeg het percentage huishoudens dat veilig beheerde sanitaire voorzieningen gebruikte van 63% naar 84%. Open defecatie daalde van 2% naar 0,16%.

Voor de WASH Alliance is dit nog maar het begin. In de toekomst willen ze samenwerken met de lokale overheid om deze gegevens op te nemen in hun website voor het monitoren van activiteiten. Andere uitdagingen zijn het trainen van gemeenschapsleden in het gebruik van digitale gegevensverzamelingstools en het aanmoedigen van dienstverleners om deze periodieke gegevens te gebruiken voor geplande en verantwoorde dienstverlening. Meer leren, aanpassen en repliceren ligt in het verschiet.

Meer weten?