yellow shape
Werkgroep

EU-lobbynetwerk

Op EU-niveau richt Partos zich voornamelijk op de Nederlandse rol in het Europese debat over ontwikkelingssamenwerking en de uitvoering van het EU-ontwikkelingsbeleid. Partosleden die lobbyen binnen de EU komen samen in het EU-lobbynetwerk. In dit netwerk coördineren we onze lobby voorafgaand aan belangrijke EU-vergaderingen over ontwikkelingssamenwerking. Ook maken we plannen in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement.

CONCORD

Daarnaast wordt Partos in Brussel vertegenwoordigd door CONCORD. CONCORD is de Europese koepelorganisatie en vertegenwoordigt nationale platformen zoals Partos, maar ook internationale netwerken. Partos wordt vanuit CONCORD voorzien van waardevolle en relevante informatie om de Nederlandse inbreng in het Europese debat over ontwikkelingssamenwerking te optimaliseren.

CONCORD-werkgroepen

Ook diverse Partos-leden zijn actief binnen CONCORD. Zij denken binnen de diverse werkgroepen van CONCORD mee over verschillende thema’s, zoals beleidscoherentie, financiering van ontwikkelingssamenwerking en een sterk maatschappelijk middenveld.

Meer weten?

Wil je meedenken over onze Europese lobby of wil je meer weten over de mogelijkheden binnen CONCORD? Neem dan contact met ons op!