yellow shape
Activiteit

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Ontwikkelingssamenwerking is niet het enige dat kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De 99,3% van het Bruto Nationaal Inkomen die níet naar ontwikkelingssamenwerking gaat, heeft ook invloed op ontwikkelingslanden. Helaas is deze invloed soms ook negatief.

Denk aan de rol die Nederland heeft in het faciliteren van belastingontwijking, waardoor ontwikkelingslanden veel geld mislopen. Wat Nederland met de ene hand geeft met zijn ontwikkelingsuitgaven, neemt het dus met de andere hand weer weg. Om te voorkomen dat Nederlands beleid zichzelf tegenwerkt, pleit Partos voor beleidscoherentie voor ontwikkeling, waarbij niet-ontwikkelingsbeleid bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Building Change

Partos werkt onder de naam ‘Building Change’ samen met Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad om beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden.