yellow shape
nieuws

Bart Romijn | Minder Woorden

De woorden Verbondenheid, Autonomie en Zingeving neem ik mee als mantra voor de komende periode. Minder woorden om meer ruimte te hebben voor reflectie. Ik wens ook jou en iedereen een stukje verstilling toe in de drukte van het alledaagse. Samen stil om straks weer samen sterk te staan.

30 december 2021

Begin deze week kreeg ik de drukproef onder ogen van een speciale uitgave van Vice Versa.  De binnenkort te verschijnen special gaat over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking als topsector. Het bevat een rijk gemêleerde en indrukwekkende bloemlezing van wat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties doen. Een eerste snelle lezing van de verschillende teksten maakte me erg enthousiast: de kernboodschap van een topsector komt goed over, zonder de stevige uitdagingen en noodzakelijke veranderingen uit het oog te verliezen. Ik hoop dat heel veel mensen de definitieve, papieren versie onder ogen krijgen, zodat zij kunnen zien dat ontwikkelingssamenwerking werkt!

Het overzicht van wat er allemaal gebeurt in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is één. Het waarom is twee. Nu, met de Kerst en het jaareinde in aantocht, is het de uitgelezen periode om stil te staan bij de vraag wat ons drijft in de ontwikkelingssamenwerking. Even de dagelijkse beslommeringen, projecten, jaarplannen en rapportages vergeten. Een periode van minder woorden en meer reflectie.

Laat ik dat ook hier doen door me te beperken tot drie woorden: Verbondenheid, Autonomie en Zingeving. Het zijn drie psychologische basisbehoeften. In feite vormen zij krachtige drijfveren die in vergaande mate onze inzet richting geven en gevoelens van voldoening, teleurstelling en onvrede bepalen. Deze inzet en de gevoelens zijn afhankelijk van de context, ze werken voor iedereen anders. Denk bijvoorbeeld aan hoe verschillend we individueel, als groep en als samenleving de lockdown en de coronamaatregelen beleven. En kijk maar hoe mensen verschillend omgaan met verdeeldheid en saamhorigheid in de maatschappij.

Verbondenheid, autonomie en zingeving liggen ten grondslag aan het werk van Partos. Als branchevereniging verbinden wij autonome leden om samen aan onze missie voor ontwikkelingssamenwerking te werken. En ook ontwikkelingssamenwerking in het algemeen wordt gedreven vanuit verbondenheid, autonomie en zingeving.  De missie van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties verwoordt de zingeving. Verbondenheid en autonomie zijn nauw vervlochten in tal van principes en activiteiten, van oudsher in actieve uitingen van solidariteit en recent o.a. in ontwikkelingen als Shifting the Power en Community Led Development. Hier stop ik, want het ging juist om minder woorden. De woorden Verbondenheid, Autonomie en Zingeving neem ik mee als mantra voor de komende periode. Minder woorden om meer ruimte te hebben voor reflectie. Ik wens ook jou en iedereen een stukje verstilling toe in de drukte van het alledaagse. Samen stil om straks weer samen sterk te staan.