yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Impact Story

Impact Story 18: Flexibele gezinshulp verandert levens

Macheo helpt kwetsbare kinderen in de sloppenwijken en het platteland rondom de stad Thika in Kenia. De organisatie in Kenia (146 FTE), in 2005 opgericht door Marnix Huis in ‘t Veld, bestaat sinds begin dit jaar geheel uit Kenianen.

In deze serie belichten we de Innovation Impact Stories van onze leden. Zij delen hun projecten met een focus op nieuwe, innovatieve manieren om impact te maken en verandering te versnellen voor een betere wereld!

22 mei 2024

Flexibele gezinshulp verandert levens

Door Macheo

Gladys (32) was een alleenstaande moeder van drie kinderen en ziek. Hierdoor was het voor haar moeilijk om voor haarzelf en haar kinderen te zorgen.  En nu? Gladys runt zelfverzekerd en ambitieus een professionele kinderdagopvang aan huis. Ze heeft alvast één werkneemster in dienst genomen en ze wil meer.

Ik ben zo trots dat ik weer voor mijn gezin kan zorgen! Gladys

Nieuwe gezinsgerichte aanpak

Gladys’ gezin is erbovenop gekomen met hulp van een nieuwe, flexibele aanpak die Macheo Childrens Organisation in Kenia heeft ontwikkeld: de Family Needs Based Method. Dat werkt zo: een social worker gaat samen met de client aan de slag. Gemiddeld is er een budget van 300 euro per gezin. Hoe en aan welke hulpmaatregelen dit geld wordt besteed, beslissen de social worker en de cliënt samen. Zo heeft de client zeggenschap over het budget, en kijken ze samen naar de beste oplossing in dit specifieke geval. Voor de social worker leidt dit tot meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Deze nieuwe aanpak zorgt voor meer flexibiliteit

Macheo was tot een paar jaar geleden gewend hulp te bieden vanuit strak gelabelde budgetten per hulpmaatregel. Maar: de maatregelen waar gezinnen behoefte aan hebben, passen maar al te vaak niet in keurig afgebakende en voorspelbare potjes. De nieuwe aanpak maakt daarom meer flexibiliteit mogelijk. Het onderste wordt uit de kan gehaald om zoveel mogelijk met die 300 euro te doen. De hulpverlener kan veel beter inspelen op de omstandigheden: wat heeft dít gezin in deze specifieke situatie nodig? Nu meteen, en straks? Is er overheidsbeleid dat kan bijdragen? Met welke andere organisaties en partijen uit de buurt kan worden samengewerkt?

Zo werkte het in het gezin van Gladys

Social worker Beth handelde snel na haar eerste bezoek. Ze besprak met Gladys wat haar behoeften waren en wat het eerst geregeld moest worden. Hieruit kwam naar voren dat er nu behofte was aan contant geld voor de eerste levensbehoeften. Ook kreeg Gladys mentale bijstand, om haar trauma’s vanwege haar ziekten te verwerken.Haar oudste zoon kreeg eveneens mentale hulp.

Om de rekeningen voor operaties en behandelingen voor een groot deel kwijt te schelden, lobbyde Macheo bij overheid en dokters. Daarnaast zorgden zij ervoor dat Gladys in de Nationale Basis- en Gezondheidsverzekering kon. Zij herwon na haar behandelingen haar zelfvertrouwen en ambitie: ze wilde een kinderdagopvang aan huis te beginnen. Macheo hielp haar op weg. Dankzij Gladys’ harde werk en toewijding werd de daycare een groot succes. Ze verdient nu genoeg om goed en liefdevol voor haar kinderen te kunnen zorgen.

Vertrouwen

De nieuwe gezinsgerichte aanpak vergt ook nieuw vertrouwen van donoren. “Het voelt makkelijker om aan één specifieke maatregel te doneren, bij voorbeeld schooluniformen, dan aan een totaalbudget voor een gezin”, zegt Marnix Huis in ’t Veld, oprichter van Macheo. “Maar wij kunnen garanderen dat tweederde van de gezinnen die we via de nieuwe methode helpen, het gewenste resultaat bereiken. We hebben in anderhalf jaar al duizend gezinnen zo geholpen.

Meer weten over Family Needs Based methode:

Meer weten?

Macheo helpt kwetsbare kinderen in de sloppenwijken en het platteland rondom de stad Thika in Kenia. De organisatie in Kenia (146 FTE), in 2005 opgericht door Marnix Huis in ‘t Veld, bestaat sinds begin dit jaar geheel uit Kenianen. Stichting Macheo NL ondersteunt de organisatie in Kenia via een bestuur dat volledig uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat. Macheo biedt jaarlijks hulp aan 45.000 kinderen volgens een zelfontwikkelde methode, waarbij deze hulpmaatregelen nauwlettend worden gemonitord en getoetst. Bij het bieden van hulp kijkt Macheo heel gericht naar wat nodig is om kinderen op te laten groeien in een gezonde, veilige en liefdevolle omgeving.