yellow shape
activiteit

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Ontwikkelingssamenwerking werkt. Maar ontwikkelingssamenwerking is niet het enige dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De 99.3% van de overheidsuitgaven die niet naar ontwikkelingssamenwerking gaan, hebben wel degelijk invloed op ontwikkelingslanden. Helaas is deze invloed soms ook negatief. Denk aan de rol die Nederland heeft in het faciliteren van belastingontwijking, waardoor ontwikkelingslanden veel geld mislopen. Of de overheidssteun die Nederland geeft aan bedrijven die internationaal zakendoen, waarbij onvoldoende aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat Nederland met de ene hand geeft, neemt het met de andere hand weer weg.

In 2015 heeft Partos samen de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad een coherentiemonitor ontwikkeld, genaamd: ‘Let’s Walk The Talk Together’. Met input van vele Partos-leden, worden verschillende cases die incoherent beleid aantonen beschreven met daarbij ook een groot aantal aanbevelingen aan de minister. Sindsdien is ‘beleidscoherentie’ een van de speerpunten van de gezamenlijke lobby van ontwikkelingsorganisaties, onderling afgestemd met behulp van Partos. Coherent beleid is ontzettend belangrijk om uiteindelijk een duurzame en rechtvaardige wereld voor iedereen te bereiken.

Building Change

Partos werkt onder de naam ‘Building Change’ samen met Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad om beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad, zowel economisch, sociaal en ecologisch.