yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Impact Story

Impact Story 19: Gemeenschappen centraal stellen in de hiv-respons

We horen het overal: het is tijd om de macht te verschuiven en gemeenschappen moeten in de bestuurdersstoel worden gezet van de veranderingen die zij voor ogen hebben. Maar doen we dat ook echt?

In deze serie belichten we de Innovation Impact Stories van onze leden. Zij delen hun projecten met een focus op nieuwe, innovatieve manieren om impact te maken en verandering te versnellen voor een betere wereld!

07 juni 2024

Gemeenschappen centraal stellen in de hiv-respons

Door Aidsfonds

Macht verschuiven naar de gemeenschap

We horen het overal: het is tijd om de macht te verschuiven en gemeenschappen moeten in de bestuurdersstoel worden gezet van de veranderingen die zij voor ogen hebben. Maar doen we dat ook echt? Op dit moment hebben gemeenschappen nog steeds weinig zeggenschap over fondsen, beschikken ze over beperkte middelen, worden ze nog steeds geminimaliseerd en worden ze bijna nooit betrokken bij de ontwikkeling van programma’s. Hoe veranderen we dat en welke rol spelen we daarbij? Hoe kunnen we dat veranderen en welke rol hebben donoren om het systeem te veranderen? Hoe kunnen we niet alleen macht overdragen aan de meest betrokkenen, maar ook actief de manier veranderen waarop programma’s worden uitgevoerd?

Love Alliance stelt gemeenschappen centraal in de hiv-respons

In onderstaande video vertelt Samuel Matsikure, teamleider Key Populations bij Aidsfonds en voormalig programmamanager bij GALZ, over het Love Alliance programma. Hij gaat in op de manier waarop de Love Alliance gemeenschappen centraal stelt in de hiv-respons. We bouwen voort op bestaand bewijs over de effectiviteit van een op rechten gebaseerde aanpak die zich richt op LGBTIQ+ mensen, sekswerkers, mensen die drugs gebruiken, met specifieke aandacht voor mensen met hiv, vrouwen en jongeren binnen deze gemeenschap.

Aan de slag met participatory grantmaking

Daarnaast werken we met de participatieve subsidiebenadering – wat een benadering is waarbij de gemeenschap centraal staat en waarbij leden van de gemeenschap helpen bij het ontwerpen en aansturen van projecten. Ze worden ook betrokken bij het stellen van doelen, het nemen van beslissingen over de toewijzing van middelen en het evalueren van de impact.

Meer over de Love Alliance

The Love Alliance is een strategisch samenwerkingsverband gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nationale thought leaders GALZ, SANPUD en Sisonke, regionale subsidieverstrekkers ARASA, UHAI EASHRI en ISDAO, samenbrengt met het wereldwijde netwerk van mensen met hiv (GNP+) en het in Nederland gevestigde Aidsfonds.

Lees meer over Participatory Grantmaking