yellow shape
activity

Beeldvorming en resultaten

Feiten en beeldvorming met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking lopen nog wel eens uiteen. Wereldwijd wordt er op verschillende terreinen vooruitgang geboekt, maar vaak is er juist aandacht voor wat er nog niet goed gaat. Ook ontwikkelingsorganisaties laten soms omwille van fondsenwervende redenen eerder de hulpvraag zien dan de resultaten. Om die reden kan het Nederlandse publiek denken dat er helemaal geen vooruitgang is, wat ten koste kan gaan van het draagvlak voor ons werk. Om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken is draagvlak juist essentieel.

Partos vindt het dan ook belangrijk dat de beeldvorming rondom ontwikkelingssamenwerking overeenkomt met de werkelijkheid. Om deze aansluiting te verbeteren volgt Partos het politieke en maatschappelijke debat op de voet en voedt deze met informatie, activiteiten, resultaten en verhalen over ontwikkelingssamenwerking.

Samen met leden brengen we de relevantie en impact van ontwikkelingssamenwerking over het voetlicht bij politiek, publiek en media, om daarmee het vertrouwen in ontwikkelingsorganisaties en hun werk te versterken. Partos werkt onder andere met leden en de strategische partnerschappen aan het impactgericht werken en communiceren. Ook vinden er regelmatig leersessies plaats over constructief communiceren over ontwikkelingssamenwerking richting politiek, publiek en media.

Persvoorlichting en sectorbrede communicatie

In overleg met leden, treedt Partos op als woordvoerder namens de sector bij vragen of belangrijke artikelen vanuit de pers. In andere gevallen trekken we op met leden voor een gezamenlijke persbenadering, bijvoorbeeld in het geval van integriteitsvraagstukken. Ook agenderen we samen met leden urgente thema’s en opgaven bij media en publiek, zoals onder andere het geval was bij ‘the future of migration’ om een ander geluid naar voren te brengen in het publieke debat. In onze communicatiestrategie kiezen we voor een ‘hope-based’ boodschap en een aanpak gericht op betrokkenheid.

Richting verkiezingen en politieke hoogtepunten werken we samen met de lobbygroep en coalities van leden op thema’s als duurzaamheid, SDG’sbeleidscoherentie, inclusie en civic space. Bij het formuleren van standpunten en lobby papers is vaak een nauwe samenwerking tussen lobby en communicatie.

Voor persvoorlichters van onze leden organiseren we zo nu en dan leersessies en kennisbijeenkomsten zoals bijvoorbeeld tijdens het perscafé en de college tours.